Advanced

52-week high momentum - går det att skapa överavkastning genom att studera aktiers årshögsta?

Siwmark Carlsson, Martin and Brange, Maria (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida det går att skapa överavkastning på
den svenska aktiemarknaden genom att använda sig av strategin 52‐week high
momentum. Uppsatsen syftar även till att undersöka huruvida eventuell överavkastning
kan härledas till bolagsstorlek. Metod: Aktierna i dataurvalet rangordnas i förhållande till sina årshögsta. Portföljen
konstrueras genom att gå lång i de 30 % av aktierna som ligger närmast sitt årshögsta
och gå kort i de 30 % av aktierna som ligger längst ifrån sitt årshögsta. Därefter testas
den genomsnittliga månadsavkastningen gentemot index genom t‐test. Även den
genomsnittliga riskjusterade månadsavkastningen testas med hjälp av t‐test för att
undersöka huruvida överavkastning existerar.... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida det går att skapa överavkastning på
den svenska aktiemarknaden genom att använda sig av strategin 52‐week high
momentum. Uppsatsen syftar även till att undersöka huruvida eventuell överavkastning
kan härledas till bolagsstorlek. Metod: Aktierna i dataurvalet rangordnas i förhållande till sina årshögsta. Portföljen
konstrueras genom att gå lång i de 30 % av aktierna som ligger närmast sitt årshögsta
och gå kort i de 30 % av aktierna som ligger längst ifrån sitt årshögsta. Därefter testas
den genomsnittliga månadsavkastningen gentemot index genom t‐test. Även den
genomsnittliga riskjusterade månadsavkastningen testas med hjälp av t‐test för att
undersöka huruvida överavkastning existerar. Slutsats: Vi finner att 52‐week high momentum genererar en högre avkastning än index.
Vi finner även att strategin fungerar bättre på mindre bolag än på större. Resultatet blir
bättre då avkastningarna riskjusteras. Funna resultat ligger i linje med tidigare
forskning inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1336076,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida det går att skapa överavkastning på
den svenska aktiemarknaden genom att använda sig av strategin 52‐week high
momentum. Uppsatsen syftar även till att undersöka huruvida eventuell överavkastning
kan härledas till bolagsstorlek. Metod: Aktierna i dataurvalet rangordnas i förhållande till sina årshögsta. Portföljen
konstrueras genom att gå lång i de 30 % av aktierna som ligger närmast sitt årshögsta
och gå kort i de 30 % av aktierna som ligger längst ifrån sitt årshögsta. Därefter testas
den genomsnittliga månadsavkastningen gentemot index genom t‐test. Även den
genomsnittliga riskjusterade månadsavkastningen testas med hjälp av t‐test för att
undersöka huruvida överavkastning existerar. Slutsats: Vi finner att 52‐week high momentum genererar en högre avkastning än index.
Vi finner även att strategin fungerar bättre på mindre bolag än på större. Resultatet blir
bättre då avkastningarna riskjusteras. Funna resultat ligger i linje med tidigare
forskning inom området.},
 author    = {Siwmark Carlsson, Martin and Brange, Maria},
 keyword   = {effektiva marknadshypotesen,portföljvalsteori,momentum,52-week high,årshögsta,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {52-week high momentum - går det att skapa överavkastning genom att studera aktiers årshögsta?},
 year     = {2008},
}