Advanced

Påföljder, Microsoft mot Kommissionen

Sjöström, Tim (2008)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Microsoftdomen grundar sig i att Microsoft vägrat lämna ut interoperabilitetsinformation till en av sina konkurrenter (Sun). Sun menar att detta konstituerar ett missbruk av dominerande ställning och lämnar in ett klagomål till Kommissionen som påbörjar en utredning. Kommissionen börjar dessutom på egen hand utreda huruvida Microsofts integration av Windows Media Player i sitt operativsystem (Windows) kan utgöra ett missbruk. Den 17 september 2007 blev Microsoft dömda av Förstainstansrätten för missbruk av dominerande ställning. Detta ledde till ett par påföljder för Microsofts del. Påföljderna bestod i att lämna ut interoperabilitetsinformation, erbjuda en version av Windows utan Windows Media Player och att Microsoft ska betala böter som... (More)
Microsoftdomen grundar sig i att Microsoft vägrat lämna ut interoperabilitetsinformation till en av sina konkurrenter (Sun). Sun menar att detta konstituerar ett missbruk av dominerande ställning och lämnar in ett klagomål till Kommissionen som påbörjar en utredning. Kommissionen börjar dessutom på egen hand utreda huruvida Microsofts integration av Windows Media Player i sitt operativsystem (Windows) kan utgöra ett missbruk. Den 17 september 2007 blev Microsoft dömda av Förstainstansrätten för missbruk av dominerande ställning. Detta ledde till ett par påföljder för Microsofts del. Påföljderna bestod i att lämna ut interoperabilitetsinformation, erbjuda en version av Windows utan Windows Media Player och att Microsoft ska betala böter som uppgår till EUR 497 196 304. Kommissionsbeslutet innehöll en fjärde påföljd men den blev annullerad av Förstainstansrätten. I domen aktualiseras påföljdsbegreppet och genom en genomgång av regelverket, praxis och påföljderna i domen framträder en bild av hur dessa regler används. Det är tydligt i detta fall att påföljderna i domen följer det etablerade sättet att tillämpa påföljder. Införandet av ett nytt regelverk i form av förordning 1/2003 har inneburit ökade befogenheter för Kommissionens del. I påföljdsdelen innebär detta i först hand att Kommissionen numera kan tillämpa strukturella åtgärder. Trots detta är det oklart huruvida strukturella åtgärder skulle kunna tillämpas i Microsoftdomen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöström, Tim
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Microsoft, tying, Interoperabilitet, Påföljder, Strukturella åtgärder, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1336201
date added to LUP
2008-01-22
date last changed
2010-08-03 10:51:19
@misc{1336201,
 abstract   = {Microsoftdomen grundar sig i att Microsoft vägrat lämna ut interoperabilitetsinformation till en av sina konkurrenter (Sun). Sun menar att detta konstituerar ett missbruk av dominerande ställning och lämnar in ett klagomål till Kommissionen som påbörjar en utredning. Kommissionen börjar dessutom på egen hand utreda huruvida Microsofts integration av Windows Media Player i sitt operativsystem (Windows) kan utgöra ett missbruk. Den 17 september 2007 blev Microsoft dömda av Förstainstansrätten för missbruk av dominerande ställning. Detta ledde till ett par påföljder för Microsofts del. Påföljderna bestod i att lämna ut interoperabilitetsinformation, erbjuda en version av Windows utan Windows Media Player och att Microsoft ska betala böter som uppgår till EUR 497 196 304. Kommissionsbeslutet innehöll en fjärde påföljd men den blev annullerad av Förstainstansrätten. I domen aktualiseras påföljdsbegreppet och genom en genomgång av regelverket, praxis och påföljderna i domen framträder en bild av hur dessa regler används. Det är tydligt i detta fall att påföljderna i domen följer det etablerade sättet att tillämpa påföljder. Införandet av ett nytt regelverk i form av förordning 1/2003 har inneburit ökade befogenheter för Kommissionens del. I påföljdsdelen innebär detta i först hand att Kommissionen numera kan tillämpa strukturella åtgärder. Trots detta är det oklart huruvida strukturella åtgärder skulle kunna tillämpas i Microsoftdomen.},
 author    = {Sjöström, Tim},
 keyword   = {Microsoft,tying,Interoperabilitet,Påföljder,Strukturella åtgärder,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Påföljder, Microsoft mot Kommissionen},
 year     = {2008},
}