Advanced

IPO vs AFGX En jämförande studie av företag som genomför nyintroduktioner och Affärsvärldens Generalindex under perioden 1994-2004

Molinder, Jon (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Hur utvecklas kursen vid en nyintroduktion i jämförelse med Affärsvärldens generalindex (AFGX)? Uppsatsen redovisar utvecklingen för 57 aktier vid introduktionsdagen, efter en dag, en vecka en månad, tre månader och ett år. Slutsatsen är att det finns skillnader, de är signifikanta efter en dag och efter ett år. Efter en dag har kursen i genomsnitt gått ner ett antal procentenheter och för AFGX var motsvarande genomsnitt svagt positivt. Efter ett år är skillnaden mycket stor med 94 % i avkastning för nyintroducerade aktier och 13,1 % i avkastning för AFGX. När jag delar in företagen i grupper är det framförallt nyintroducerade IT-företag som utmärker sig med en avkastning på 237 % efter ett år vilket slår AFGX med närmare... (More)
Sammanfattning Hur utvecklas kursen vid en nyintroduktion i jämförelse med Affärsvärldens generalindex (AFGX)? Uppsatsen redovisar utvecklingen för 57 aktier vid introduktionsdagen, efter en dag, en vecka en månad, tre månader och ett år. Slutsatsen är att det finns skillnader, de är signifikanta efter en dag och efter ett år. Efter en dag har kursen i genomsnitt gått ner ett antal procentenheter och för AFGX var motsvarande genomsnitt svagt positivt. Efter ett år är skillnaden mycket stor med 94 % i avkastning för nyintroducerade aktier och 13,1 % i avkastning för AFGX. När jag delar in företagen i grupper är det framförallt nyintroducerade IT-företag som utmärker sig med en avkastning på 237 % efter ett år vilket slår AFGX med närmare 198 % -enheter. Metod Jag använder mig av hypotesprövning vid jämförelser för att se om det finns någon skillnad i avkastning mellan företag som nyintroducerar (IPO:s) och AFGX. Sedan när jag påvisar denna skillnad räknar jag ut eventuell underprissättning för IPO:s, under den första dagen den egna utvecklingen och därefter i förhållande till AFGX. För att sedan komma fram till huruvida marknaden för IPO:s är effektiv eller inte resonerar jag kring den effektiva marknadshypotesen, och jag drar slutsatsen att marknaden är halvstarkt effektiv. Med andra ord att det finns insiderinformation som inte återspeglas i aktiekursen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1336275,
 abstract   = {Sammanfattning Hur utvecklas kursen vid en nyintroduktion i jämförelse med Affärsvärldens generalindex (AFGX)? Uppsatsen redovisar utvecklingen för 57 aktier vid introduktionsdagen, efter en dag, en vecka en månad, tre månader och ett år. Slutsatsen är att det finns skillnader, de är signifikanta efter en dag och efter ett år. Efter en dag har kursen i genomsnitt gått ner ett antal procentenheter och för AFGX var motsvarande genomsnitt svagt positivt. Efter ett år är skillnaden mycket stor med 94 % i avkastning för nyintroducerade aktier och 13,1 % i avkastning för AFGX. När jag delar in företagen i grupper är det framförallt nyintroducerade IT-företag som utmärker sig med en avkastning på 237 % efter ett år vilket slår AFGX med närmare 198 % -enheter. Metod Jag använder mig av hypotesprövning vid jämförelser för att se om det finns någon skillnad i avkastning mellan företag som nyintroducerar (IPO:s) och AFGX. Sedan när jag påvisar denna skillnad räknar jag ut eventuell underprissättning för IPO:s, under den första dagen den egna utvecklingen och därefter i förhållande till AFGX. För att sedan komma fram till huruvida marknaden för IPO:s är effektiv eller inte resonerar jag kring den effektiva marknadshypotesen, och jag drar slutsatsen att marknaden är halvstarkt effektiv. Med andra ord att det finns insiderinformation som inte återspeglas i aktiekursen.},
 author    = {Molinder, Jon},
 keyword   = {effektiva marknader,IPO,underprissättning,Överprissättning,Sharpeindex,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IPO vs AFGX En jämförande studie av företag som genomför nyintroduktioner och Affärsvärldens Generalindex under perioden 1994-2004},
 year     = {2006},
}