Advanced

En teoretisk studie av produktdifferentiering - à la Hotelling - i två dimensioner

Håkansson, Andreas (2005)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Två företag, konkurrenter på en duopolmarknad, undersöks under ett antal förenklande antagande för att finna jämviktsbeteende. Företagen antas förutom pris ha möjlighet att konkurrera genom att erbjuda produkter differentierade i två horisontella dimensioner. En tolkning är att företagen konkurrerar genom pris och lokalisering i en tvådimensionell stad. Av intresse är främst optimal grad av differentiering. Från genomgången litteratur står det klart att Nashjämvikten består av minimal differentiering i en dimension och maximal differentiering i den andra, samt pris som bestäms direkt av en transportkostnadskoefficient. Vidare undersöks riskaversion, effekten av positiva externa effekter i vinst och samarbete. Givet att antalet spelomgångar... (More)
Två företag, konkurrenter på en duopolmarknad, undersöks under ett antal förenklande antagande för att finna jämviktsbeteende. Företagen antas förutom pris ha möjlighet att konkurrera genom att erbjuda produkter differentierade i två horisontella dimensioner. En tolkning är att företagen konkurrerar genom pris och lokalisering i en tvådimensionell stad. Av intresse är främst optimal grad av differentiering. Från genomgången litteratur står det klart att Nashjämvikten består av minimal differentiering i en dimension och maximal differentiering i den andra, samt pris som bestäms direkt av en transportkostnadskoefficient. Vidare undersöks riskaversion, effekten av positiva externa effekter i vinst och samarbete. Givet att antalet spelomgångar är okänt eller oändligt finns det alltid en samarbetesstrategi som inget företag har incitament att bryta oberoende av grad av kortsiktighet när spelarna använder triggerstrategier. Uppsatsen innehåller också planeringen av ett experiment för att testa ovanstående teori. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1336351,
 abstract   = {Två företag, konkurrenter på en duopolmarknad, undersöks under ett antal förenklande antagande för att finna jämviktsbeteende. Företagen antas förutom pris ha möjlighet att konkurrera genom att erbjuda produkter differentierade i två horisontella dimensioner. En tolkning är att företagen konkurrerar genom pris och lokalisering i en tvådimensionell stad. Av intresse är främst optimal grad av differentiering. Från genomgången litteratur står det klart att Nashjämvikten består av minimal differentiering i en dimension och maximal differentiering i den andra, samt pris som bestäms direkt av en transportkostnadskoefficient. Vidare undersöks riskaversion, effekten av positiva externa effekter i vinst och samarbete. Givet att antalet spelomgångar är okänt eller oändligt finns det alltid en samarbetesstrategi som inget företag har incitament att bryta oberoende av grad av kortsiktighet när spelarna använder triggerstrategier. Uppsatsen innehåller också planeringen av ett experiment för att testa ovanstående teori.},
 author    = {Håkansson, Andreas},
 keyword   = {Tvådimensionell produktdifferentiering,Hotellingmodellen,försöksplanering,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En teoretisk studie av produktdifferentiering - à la Hotelling - i två dimensioner},
 year     = {2005},
}