Advanced

Allmän barnvaccination mot vattkoppor? - En cost-benefit analys

Schönbeck, Sofia (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Vattkoppor räknas till en av våra klassiska barnsjukdomar. Sjukdomen är i sig relativt ofarlig, men leder till stora produktionsförluster för samhället då individer tvingas vara hemma från arbetet på grund av vård av barn eller sjukskrivning. I flera länder, såsom USA och Tyskland, har man undkommit problemet med stora produktionsförluster genom att införa allmän barnvaccination mot vattkoppor. Denna vaccination har då bara lagts till det redan existerande barnvaccinationsprogrammet i landet. Syftet med denna uppsats är att, utifrån en cost-benefit analys, undersöka vilka ekonomiska effekter införandet av allmän barnvaccination mot vattkoppor skulle leda till i Sverige. Analysen sträcker sig över en 15-årsperiod och utgår ifrån ett... (More)
Vattkoppor räknas till en av våra klassiska barnsjukdomar. Sjukdomen är i sig relativt ofarlig, men leder till stora produktionsförluster för samhället då individer tvingas vara hemma från arbetet på grund av vård av barn eller sjukskrivning. I flera länder, såsom USA och Tyskland, har man undkommit problemet med stora produktionsförluster genom att införa allmän barnvaccination mot vattkoppor. Denna vaccination har då bara lagts till det redan existerande barnvaccinationsprogrammet i landet. Syftet med denna uppsats är att, utifrån en cost-benefit analys, undersöka vilka ekonomiska effekter införandet av allmän barnvaccination mot vattkoppor skulle leda till i Sverige. Analysen sträcker sig över en 15-årsperiod och utgår ifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, där hänsyn tas till såväl direkta som indirekta kostnader. Resultatet av analysen visar att införandet av allmän barnvaccination mot vattkoppor kan ses som ett lönsamt projekt. Det nettonuvärde som beräknas visar att vaccination mot vattkoppor, under analysperioden, leder till en kostnadsbesparing på drygt 14 miljarder kronor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schönbeck, Sofia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Vattkoppor, vaccination, cost-benefit analys, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1336423
date added to LUP
2006-09-14
date last changed
2010-08-03 10:49:27
@misc{1336423,
 abstract   = {Vattkoppor räknas till en av våra klassiska barnsjukdomar. Sjukdomen är i sig relativt ofarlig, men leder till stora produktionsförluster för samhället då individer tvingas vara hemma från arbetet på grund av vård av barn eller sjukskrivning. I flera länder, såsom USA och Tyskland, har man undkommit problemet med stora produktionsförluster genom att införa allmän barnvaccination mot vattkoppor. Denna vaccination har då bara lagts till det redan existerande barnvaccinationsprogrammet i landet. Syftet med denna uppsats är att, utifrån en cost-benefit analys, undersöka vilka ekonomiska effekter införandet av allmän barnvaccination mot vattkoppor skulle leda till i Sverige. Analysen sträcker sig över en 15-årsperiod och utgår ifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, där hänsyn tas till såväl direkta som indirekta kostnader. Resultatet av analysen visar att införandet av allmän barnvaccination mot vattkoppor kan ses som ett lönsamt projekt. Det nettonuvärde som beräknas visar att vaccination mot vattkoppor, under analysperioden, leder till en kostnadsbesparing på drygt 14 miljarder kronor.},
 author    = {Schönbeck, Sofia},
 keyword   = {Vattkoppor,vaccination,cost-benefit analys,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Allmän barnvaccination mot vattkoppor? - En cost-benefit analys},
 year     = {2006},
}