Advanced

En utvärdering av OLAP-verktyg - med användbarhet som betraktningsaspekt

Djukic, Michel and Berlin, Martin (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
För organisationer idag är det viktigt att på ett smidigt sätt kunna analysera och sammanställa data. Detta behov tillgodoses av produkter som benämns som OLAPverktyg. OLAP har blivit mycket populärt och det finns idag många verktyg ute på marknaden – vi valde i vår undersökning att utvärdera några av dessa verktyg. Syftet med denna studie var att visa på de eventuella brister OLAP-verktyg idag dras med ur användbarhetssynpunkt men samtidigt lyfta fram de positiva aspekter de medför. Datainsamling har skett genom litteraturstudier och genom en empirisk undersökning, där de primära informationskällorna uteslutande har varit dokumentation och deltagande observationer. I resultatet identifierade vi ett antal aspekter som karaktäriserar ett... (More)
För organisationer idag är det viktigt att på ett smidigt sätt kunna analysera och sammanställa data. Detta behov tillgodoses av produkter som benämns som OLAPverktyg. OLAP har blivit mycket populärt och det finns idag många verktyg ute på marknaden – vi valde i vår undersökning att utvärdera några av dessa verktyg. Syftet med denna studie var att visa på de eventuella brister OLAP-verktyg idag dras med ur användbarhetssynpunkt men samtidigt lyfta fram de positiva aspekter de medför. Datainsamling har skett genom litteraturstudier och genom en empirisk undersökning, där de primära informationskällorna uteslutande har varit dokumentation och deltagande observationer. I resultatet identifierade vi ett antal aspekter som karaktäriserar ett användbart OLAP-verktyg. Avslutningsvis förde vi en diskussion kring det resultat vi kommit fram till utifrån våra användartester och de litteraturstudier vi inom området beforskat. Slutsatserna som sedan drogs var att dagens OLAP-verktyg har brister som påverkar användbarheten negativt. Vi identifierade även sex aspekter som vi anser karaktäriserar ett användbart OLAP-verktyg och föreslog att en standard borde skapas för att avhjälpa de brister som dagens OLAP-verktyg dras med. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Djukic, Michel and Berlin, Martin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
användbarhet, data warehouse, OLAP-verktyg, business intelligence, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1336441
date added to LUP
2006-08-11
date last changed
2010-08-03 10:49:22
@misc{1336441,
 abstract   = {För organisationer idag är det viktigt att på ett smidigt sätt kunna analysera och sammanställa data. Detta behov tillgodoses av produkter som benämns som OLAPverktyg. OLAP har blivit mycket populärt och det finns idag många verktyg ute på marknaden – vi valde i vår undersökning att utvärdera några av dessa verktyg. Syftet med denna studie var att visa på de eventuella brister OLAP-verktyg idag dras med ur användbarhetssynpunkt men samtidigt lyfta fram de positiva aspekter de medför. Datainsamling har skett genom litteraturstudier och genom en empirisk undersökning, där de primära informationskällorna uteslutande har varit dokumentation och deltagande observationer. I resultatet identifierade vi ett antal aspekter som karaktäriserar ett användbart OLAP-verktyg. Avslutningsvis förde vi en diskussion kring det resultat vi kommit fram till utifrån våra användartester och de litteraturstudier vi inom området beforskat. Slutsatserna som sedan drogs var att dagens OLAP-verktyg har brister som påverkar användbarheten negativt. Vi identifierade även sex aspekter som vi anser karaktäriserar ett användbart OLAP-verktyg och föreslog att en standard borde skapas för att avhjälpa de brister som dagens OLAP-verktyg dras med.},
 author    = {Djukic, Michel and Berlin, Martin},
 keyword   = {användbarhet,data warehouse,OLAP-verktyg,business intelligence,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En utvärdering av OLAP-verktyg - med användbarhet som betraktningsaspekt},
 year     = {2006},
}