Advanced

Samhällsfarliga konflikter - en komparativ studie mellan Sverige och Norge.

Elm, Karin (2009)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är en komparativ studie mellan Sverige och Norge där syftet har varit att utröna hur de båda länderna har valt att reglera frågan kring ”samhällsfarliga konflikter”. Då stridsåtgärder vidtas av parterna på arbetsmarknaden under en tvist kan väsentliga samhällsintressen lida skada. Arbetskonflikterna kan komma att utgöra en fara för liv och hälsa eller orsaka betydande ekonomiska förluster. I uppsatsen har fokus legat på de konflikter som vidtas på den offentliga sektorn då denna verksamhets särskilda beskaffenhet gör att konflikter på ett direkt sätt kan leda till samhällsfara. En jämförelse av de båda systemen visar att Norge har ett starkare konfliktlösningssystem än Sverige. De tidsfrister som ska iakttas innan... (More)
Denna uppsats är en komparativ studie mellan Sverige och Norge där syftet har varit att utröna hur de båda länderna har valt att reglera frågan kring ”samhällsfarliga konflikter”. Då stridsåtgärder vidtas av parterna på arbetsmarknaden under en tvist kan väsentliga samhällsintressen lida skada. Arbetskonflikterna kan komma att utgöra en fara för liv och hälsa eller orsaka betydande ekonomiska förluster. I uppsatsen har fokus legat på de konflikter som vidtas på den offentliga sektorn då denna verksamhets särskilda beskaffenhet gör att konflikter på ett direkt sätt kan leda till samhällsfara. En jämförelse av de båda systemen visar att Norge har ett starkare konfliktlösningssystem än Sverige. De tidsfrister som ska iakttas innan stridsåtgärder får vidtagas samt den förhandlings- och medlingsordning som finns i landet är exempel på detta. I Sverige har vi en tradition av att arbetsmarknadens parter bär ansvaret för arbetsfreden och eventuella tvister som uppstår. När konflikter i förekommande fall börja närma sig gränsen för vad som utgör samhällsfara prövas detta av olika nämnder som inrättats av parterna i de kollektivavtal som tecknats dem emellan. Norge har istället en tradition som av s.k. ”tvungen lønnsnemnd” eller tvångsskiljedom vilket innebär att staten går in och upphäver konflikten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elm, Karin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stridsåtgärder, samhällsfarliga konflikter, strejker, arbetsmarknadskonflikter, komparativ metod, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1336467
date added to LUP
2009-01-18 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:02
@misc{1336467,
 abstract   = {Denna uppsats är en komparativ studie mellan Sverige och Norge där syftet har varit att utröna hur de båda länderna har valt att reglera frågan kring ”samhällsfarliga konflikter”. Då stridsåtgärder vidtas av parterna på arbetsmarknaden under en tvist kan väsentliga samhällsintressen lida skada. Arbetskonflikterna kan komma att utgöra en fara för liv och hälsa eller orsaka betydande ekonomiska förluster. I uppsatsen har fokus legat på de konflikter som vidtas på den offentliga sektorn då denna verksamhets särskilda beskaffenhet gör att konflikter på ett direkt sätt kan leda till samhällsfara. En jämförelse av de båda systemen visar att Norge har ett starkare konfliktlösningssystem än Sverige. De tidsfrister som ska iakttas innan stridsåtgärder får vidtagas samt den förhandlings- och medlingsordning som finns i landet är exempel på detta. I Sverige har vi en tradition av att arbetsmarknadens parter bär ansvaret för arbetsfreden och eventuella tvister som uppstår. När konflikter i förekommande fall börja närma sig gränsen för vad som utgör samhällsfara prövas detta av olika nämnder som inrättats av parterna i de kollektivavtal som tecknats dem emellan. Norge har istället en tradition som av s.k. ”tvungen lønnsnemnd” eller tvångsskiljedom vilket innebär att staten går in och upphäver konflikten.},
 author    = {Elm, Karin},
 keyword   = {stridsåtgärder,samhällsfarliga konflikter,strejker,arbetsmarknadskonflikter,komparativ metod,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samhällsfarliga konflikter - en komparativ studie mellan Sverige och Norge.},
 year     = {2009},
}