Advanced

IT, har användarna fått kunskap att använda den? - En studie om IT-användning och IT-utbildning i småföretag.

Nordgren, Jon and Lawesson, Jacob (2007)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar IT-utbildning inom tillverkningsindustrins småföretag. Vi undersöker hur mycket användarna i dessa småföretag använder datorsystemen och i vilken utsträckning de har fått någon IT-utbildning, användarnas uppfattning av den egna IT-kompetensen. Deras behov av IT-utbildning och inställning till datoranvändning undersöks genom en enkät som har besvarats av 30 användare. I uppsatsen tittar vi också på hur de IT-ansvariga ställer sig till samma frågor angående användarna och deras egen utbildning och kompetens. Frågorna till de IT-ansvariga gjordes genom en enkät som besvarades av fem IT-ansvariga samt genom två intervjuer. Två huvudfrågor besvarades. 1: ”Har användarna den kompetens och har de fått den utbildning som krävs... (More)
Uppsatsen behandlar IT-utbildning inom tillverkningsindustrins småföretag. Vi undersöker hur mycket användarna i dessa småföretag använder datorsystemen och i vilken utsträckning de har fått någon IT-utbildning, användarnas uppfattning av den egna IT-kompetensen. Deras behov av IT-utbildning och inställning till datoranvändning undersöks genom en enkät som har besvarats av 30 användare. I uppsatsen tittar vi också på hur de IT-ansvariga ställer sig till samma frågor angående användarna och deras egen utbildning och kompetens. Frågorna till de IT-ansvariga gjordes genom en enkät som besvarades av fem IT-ansvariga samt genom två intervjuer. Två huvudfrågor besvarades. 1: ”Har användarna den kompetens och har de fått den utbildning som krävs för att använda mjukvaran på sin arbetsplats på ett ändamålsenligt och effektivt sätt?”. Svaret på denna frågeställning blir kortfattat att användarna saknar den kompetens och utbildning som är önskvärd. 2: ”Upplever användarna att deras kompetens är god?”. Det står ganska klart att användarna har god tilltro till sin IT-kompetens. De IT-ansvariga har även de god tilltro till användarnas kompetens medan deras egen kompetens ligger på en låg nivå. Genom arbetet har vi haft kontakt med åtta företag från Tibro (1st) i norr, Emmaboda (3st) i öst, Lund (2st) i söder samt Ekenässjön (1st) och Gemla (1st) någonstans i mitten. Som förslag till vidare forskning ges bland annat att undersöka om det finns något samband mellan de IT-ansvarigas kompetens och satsning på utbildning och mer handgripliga tester av användarnas kunskaper. I arbetet har vi försökt att blanda kvalitativ- och kvantitativforskning. I arbetet har vi använt Järvinens (1999) och Brymans (2002) forskningsstrategier och vårt arbete har en dragning åt det sociotekniska synsättet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordgren, Jon and Lawesson, Jacob
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
småföretag, IT-utbildning, småföretagsutbildning, användarutbildning, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1336475
date added to LUP
2007-06-25 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:50:33
@misc{1336475,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar IT-utbildning inom tillverkningsindustrins småföretag. Vi undersöker hur mycket användarna i dessa småföretag använder datorsystemen och i vilken utsträckning de har fått någon IT-utbildning, användarnas uppfattning av den egna IT-kompetensen. Deras behov av IT-utbildning och inställning till datoranvändning undersöks genom en enkät som har besvarats av 30 användare. I uppsatsen tittar vi också på hur de IT-ansvariga ställer sig till samma frågor angående användarna och deras egen utbildning och kompetens. Frågorna till de IT-ansvariga gjordes genom en enkät som besvarades av fem IT-ansvariga samt genom två intervjuer. Två huvudfrågor besvarades. 1: ”Har användarna den kompetens och har de fått den utbildning som krävs för att använda mjukvaran på sin arbetsplats på ett ändamålsenligt och effektivt sätt?”. Svaret på denna frågeställning blir kortfattat att användarna saknar den kompetens och utbildning som är önskvärd. 2: ”Upplever användarna att deras kompetens är god?”. Det står ganska klart att användarna har god tilltro till sin IT-kompetens. De IT-ansvariga har även de god tilltro till användarnas kompetens medan deras egen kompetens ligger på en låg nivå. Genom arbetet har vi haft kontakt med åtta företag från Tibro (1st) i norr, Emmaboda (3st) i öst, Lund (2st) i söder samt Ekenässjön (1st) och Gemla (1st) någonstans i mitten. Som förslag till vidare forskning ges bland annat att undersöka om det finns något samband mellan de IT-ansvarigas kompetens och satsning på utbildning och mer handgripliga tester av användarnas kunskaper. I arbetet har vi försökt att blanda kvalitativ- och kvantitativforskning. I arbetet har vi använt Järvinens (1999) och Brymans (2002) forskningsstrategier och vårt arbete har en dragning åt det sociotekniska synsättet.},
 author    = {Nordgren, Jon and Lawesson, Jacob},
 keyword   = {småföretag,IT-utbildning,småföretagsutbildning,användarutbildning,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IT, har användarna fått kunskap att använda den? - En studie om IT-användning och IT-utbildning i småföretag.},
 year     = {2007},
}