Advanced

Är Renminbin undervärderad?

Klang, Rickard and Dell' Avanzi Neto, Rui (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Kina har haft en exceptionell utveckling tiden efter den ekonomiska reformen 1979 då den kinesiska regeringen började öppna upp den interna marknaden för internationell konkurrens. Resultatet har visats sig i växande valutareserv och bytesbalans och framförallt i tilltagande BNP tillväxt. Under de senaste åren har det framkommit hård kritik från omvärlden (läs USA och EU) där budskapet har varit att den kinesiska regeringen skall revalvera sin valuta och därmed närma sin jämviktsväxelkurs. Den här uppsatsen undersökte vad den nominella växelkursen skulle ha varit i Kina när budgetrestriktionen är uppfylld. Detta sker när Kina möter sitt initiala överskott (underskott) med ett nuvärdesberäknat underskott (överskott). Det vill säga PCA skall... (More)
Kina har haft en exceptionell utveckling tiden efter den ekonomiska reformen 1979 då den kinesiska regeringen började öppna upp den interna marknaden för internationell konkurrens. Resultatet har visats sig i växande valutareserv och bytesbalans och framförallt i tilltagande BNP tillväxt. Under de senaste åren har det framkommit hård kritik från omvärlden (läs USA och EU) där budskapet har varit att den kinesiska regeringen skall revalvera sin valuta och därmed närma sin jämviktsväxelkurs. Den här uppsatsen undersökte vad den nominella växelkursen skulle ha varit i Kina när budgetrestriktionen är uppfylld. Detta sker när Kina möter sitt initiala överskott (underskott) med ett nuvärdesberäknat underskott (överskott). Det vill säga PCA skall vara noll på lång sikt. Vi försöker alltså att hitta jämviktsväxelkursen med hjälp av avgörande fundament som påverka den reala växelkursen nämligen relativ produktivitet mellan USA och Kina, utländsk valutatillgång och budgetbalansen för USA. Resultatet vi kommer fram till är att den kinesiska valutan har varit undervärderad under hela 2000-talet. I slutet av perioden, kvartal tre 2007, var den undervärderad med 56,8 procent. Från och med 2005 har RMB apprecierats då ”peg” mot dollar uteslöts och större fluktuationer tilläts. Effekten av apprecieringen har dock varit låg. Exporten från Kina växte i snabbare takt än importen från USA och gapet mellan bytesbalansen mellan de två länderna har följaktligen ökat. Enligt budgetrestriktionen kan gapet inte fortsätta växa. Överskottet i den kinesiska bytesbalansen måste mötas av en underskott vilket innebär att importen från USA måste öka samt att exporten till USA måste minska. Detta kommer endast att ske när apprecieringen av RMB är så pass hög att det inte blir lönsamt för amerikanska konsumenter att importera varor från Kina då de amerikanska produkterna blir billigare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1336492,
 abstract   = {Kina har haft en exceptionell utveckling tiden efter den ekonomiska reformen 1979 då den kinesiska regeringen började öppna upp den interna marknaden för internationell konkurrens. Resultatet har visats sig i växande valutareserv och bytesbalans och framförallt i tilltagande BNP tillväxt. Under de senaste åren har det framkommit hård kritik från omvärlden (läs USA och EU) där budskapet har varit att den kinesiska regeringen skall revalvera sin valuta och därmed närma sin jämviktsväxelkurs. Den här uppsatsen undersökte vad den nominella växelkursen skulle ha varit i Kina när budgetrestriktionen är uppfylld. Detta sker när Kina möter sitt initiala överskott (underskott) med ett nuvärdesberäknat underskott (överskott). Det vill säga PCA skall vara noll på lång sikt. Vi försöker alltså att hitta jämviktsväxelkursen med hjälp av avgörande fundament som påverka den reala växelkursen nämligen relativ produktivitet mellan USA och Kina, utländsk valutatillgång och budgetbalansen för USA. Resultatet vi kommer fram till är att den kinesiska valutan har varit undervärderad under hela 2000-talet. I slutet av perioden, kvartal tre 2007, var den undervärderad med 56,8 procent. Från och med 2005 har RMB apprecierats då ”peg” mot dollar uteslöts och större fluktuationer tilläts. Effekten av apprecieringen har dock varit låg. Exporten från Kina växte i snabbare takt än importen från USA och gapet mellan bytesbalansen mellan de två länderna har följaktligen ökat. Enligt budgetrestriktionen kan gapet inte fortsätta växa. Överskottet i den kinesiska bytesbalansen måste mötas av en underskott vilket innebär att importen från USA måste öka samt att exporten till USA måste minska. Detta kommer endast att ske när apprecieringen av RMB är så pass hög att det inte blir lönsamt för amerikanska konsumenter att importera varor från Kina då de amerikanska produkterna blir billigare.},
 author    = {Klang, Rickard and Dell' Avanzi Neto, Rui},
 keyword   = {real exchange rate,Renminbi,misalignment,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är Renminbin undervärderad?},
 year     = {2008},
}