Advanced

Robotassisterad laparoskopisk kirurgi versus öppen respektive konventionell laparoskopisk kirurgi för utförande av radikal prostatektomi vid prostatacancer - en kostnadsanalys

Lindh, Maria (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Utförandet av radikal prostatektomi, det vill säga borttagande av prostatakörteln vid prostatacancer, har tills nyligen utförts antingen med traditionell öppen kirurgi eller med laparoskopisk kirurgi, så kallad titthålskirurgi. I slutet av 1990-talet introducerades emellertid ett tredje alternativ för utförande av detta ingrepp, nämligen den robotassisterade kirurgin. Användandet av denna typ av kirurgi, som är en vidareutveckling av den konventionella laparoskopiska kirurgin, medför såväl konstaterade som potentiella fördelar. Till dessa hör en ökad precision i ingreppen, vilket orsakar mindre smärta och blödning, samt eventuellt även bättre resultat angående urininkontinens och impotens vilka är vanliga biverkningar av radikal... (More)
Utförandet av radikal prostatektomi, det vill säga borttagande av prostatakörteln vid prostatacancer, har tills nyligen utförts antingen med traditionell öppen kirurgi eller med laparoskopisk kirurgi, så kallad titthålskirurgi. I slutet av 1990-talet introducerades emellertid ett tredje alternativ för utförande av detta ingrepp, nämligen den robotassisterade kirurgin. Användandet av denna typ av kirurgi, som är en vidareutveckling av den konventionella laparoskopiska kirurgin, medför såväl konstaterade som potentiella fördelar. Till dessa hör en ökad precision i ingreppen, vilket orsakar mindre smärta och blödning, samt eventuellt även bättre resultat angående urininkontinens och impotens vilka är vanliga biverkningar av radikal prostatektomi. Användandet av robotassisterad kirurgi istället för öppen respektive konventionell laparoskopisk kirurgi för utförande av radikal prostatektomi har förutom intressanta medicinska aspekter även relevanta ekonomiska aspekter. Syftet med denna uppsats är att jämföra kostnader för utförande av radikal prostatektomi med de tre olika kirurgiska teknikerna och undersöka om en investering i en operationsrobot har potential att löna sig. Denna kostnadsanalys, som utförs enligt metod för hälsoekonomisk utvärdering och i första hand grundar sig på material från Universitetssjukhuset i Lund, utförs såväl ur ett landstings- som ett samhällsekonomiskt perspektiv. Resultatet av analysen visar att en investering i en operationsrobot inte har möjlighet att, oavsett perspektiv, vara lönsam så länge den relativa operationstiden för en robotassisterad radikal prostatektomi är lika hög som framgår av underlaget från Universitetssjukhuset i Lund. En sänkning av relativ operationstid enligt vad som påvisats vid andra kliniker skulle dock medföra potentiell lönsamhet. För en jämförelse av robotassisterad kirurgi med konventionell laparoskopisk kirurgi gäller detta resultat både ur ett landstings- och ett samhällsekonomiskt perspektiv medan det för en jämförelse av robotassisterad kirurgi med öppen kirurgi endast gäller ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Förutom den kostnadsanalys som beskrivs ovan innehåller uppsatsen även en beskrivning och exemplifiering av kostnadsnyttoanalys. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1336509,
 abstract   = {Utförandet av radikal prostatektomi, det vill säga borttagande av prostatakörteln vid prostatacancer, har tills nyligen utförts antingen med traditionell öppen kirurgi eller med laparoskopisk kirurgi, så kallad titthålskirurgi. I slutet av 1990-talet introducerades emellertid ett tredje alternativ för utförande av detta ingrepp, nämligen den robotassisterade kirurgin. Användandet av denna typ av kirurgi, som är en vidareutveckling av den konventionella laparoskopiska kirurgin, medför såväl konstaterade som potentiella fördelar. Till dessa hör en ökad precision i ingreppen, vilket orsakar mindre smärta och blödning, samt eventuellt även bättre resultat angående urininkontinens och impotens vilka är vanliga biverkningar av radikal prostatektomi. Användandet av robotassisterad kirurgi istället för öppen respektive konventionell laparoskopisk kirurgi för utförande av radikal prostatektomi har förutom intressanta medicinska aspekter även relevanta ekonomiska aspekter. Syftet med denna uppsats är att jämföra kostnader för utförande av radikal prostatektomi med de tre olika kirurgiska teknikerna och undersöka om en investering i en operationsrobot har potential att löna sig. Denna kostnadsanalys, som utförs enligt metod för hälsoekonomisk utvärdering och i första hand grundar sig på material från Universitetssjukhuset i Lund, utförs såväl ur ett landstings- som ett samhällsekonomiskt perspektiv. Resultatet av analysen visar att en investering i en operationsrobot inte har möjlighet att, oavsett perspektiv, vara lönsam så länge den relativa operationstiden för en robotassisterad radikal prostatektomi är lika hög som framgår av underlaget från Universitetssjukhuset i Lund. En sänkning av relativ operationstid enligt vad som påvisats vid andra kliniker skulle dock medföra potentiell lönsamhet. För en jämförelse av robotassisterad kirurgi med konventionell laparoskopisk kirurgi gäller detta resultat både ur ett landstings- och ett samhällsekonomiskt perspektiv medan det för en jämförelse av robotassisterad kirurgi med öppen kirurgi endast gäller ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Förutom den kostnadsanalys som beskrivs ovan innehåller uppsatsen även en beskrivning och exemplifiering av kostnadsnyttoanalys.},
 author    = {Lindh, Maria},
 keyword   = {robotassisterad laparoskopisk kirurgi,radikal prostatektomi,kostnadsanalys,Universitetssjukhuset i Lund,kostnadsnyttoanalys,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Robotassisterad laparoskopisk kirurgi versus öppen respektive konventionell laparoskopisk kirurgi för utförande av radikal prostatektomi vid prostatacancer - en kostnadsanalys},
 year     = {2006},
}