Advanced

Nya tider, nya skatter - en studie om efterfrågans priskänslighet på flygmarknaden i regionen kring Malmö-Sturup

Andersson, Patric (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Abstract
Författare: Patric Andersson
Titel: Nya tider, nya skatter – en studie om efterfrågans
priskänslighet på flygmarknaden i regionen kring
Malmö-Sturup
Handledare: Krister Hjalte
Uppsats NEK 691
Nationalekonomiska institutionen
Ekonomihögskolan
Lunds universitet
Höstterminen 2005
I uppsatsen behandlades nuvarande situation och de senaste årens utveckling på
flygmarknaden med tyngdpunkt på den regionala situationen runt Malmö-Sturup.
Den föreslagna miljöskatten på flygresor som föreslås införas från och med den
1 juli 2006, beskrevs, vars syfte och utformning skildrades med hjälp av budgetpropositionen
för 2006. De ekonomiska teorier som var nödvändiga för analys
och förutsägelse av kommande effekter på passagerartrafiken redogjordes... (More)
Abstract
Författare: Patric Andersson
Titel: Nya tider, nya skatter – en studie om efterfrågans
priskänslighet på flygmarknaden i regionen kring
Malmö-Sturup
Handledare: Krister Hjalte
Uppsats NEK 691
Nationalekonomiska institutionen
Ekonomihögskolan
Lunds universitet
Höstterminen 2005
I uppsatsen behandlades nuvarande situation och de senaste årens utveckling på
flygmarknaden med tyngdpunkt på den regionala situationen runt Malmö-Sturup.
Den föreslagna miljöskatten på flygresor som föreslås införas från och med den
1 juli 2006, beskrevs, vars syfte och utformning skildrades med hjälp av budgetpropositionen
för 2006. De ekonomiska teorier som var nödvändiga för analys
och förutsägelse av kommande effekter på passagerartrafiken redogjordes vidare,
tillsammans med relevanta förklaringar angående de ekonometriska skattningar
som utförts. Det redogjordes för, ur ett regionalt perspektiv, faktorer som
styr efterfrågans priselasticitet, för att se om det fanns anledning att anta att
elasticiteten bland resenärerna skilde sig från elasticiteter som gäller för landet i
övrigt. En kvantitativ undersökning på Malmö-Sturups flygplats utfördes, vilken
användes som ett tillägg till den statistik som låg till grund för skattningar av
elasticiteter. Detta gjordes då befintligt datamaterial var mycket knapphändigt,
framförallt gällande segmentet lågkostnadsbolag, som de senaste åren fått en
ökad betydelse, inte minst vid Malmö-Sturup flygplats. Undersökningen sammanfattades
och presenterades som ett komplement till skattade elasticiteter för
att förutse effekter av den föreslagna skatten. Slutligen genomfördes analyser av
inrikestrafiken och utrikes reguljärtrafik med lågkostnadsbolag, vilken analyserades
mot två tänkbara scenarion på såväl lång som kort sikt. Det visade sig att
den förväntade utvecklingen för inrikestrafiken för Malmö-Sturup endast verkar
skilja sig något från den förväntade utvecklingen för landet i stort. Närheten till
Köpenhamn-Kastrup visade dock att lågpristrafiken från Malmö-Sturup kan
komma att få större negativa effekter till följd av införandet av skatten. Minskad
passagerartrafik framförallt på sträckan Malmö-Sturup – London visade sig innebära
att denna linje på sikt riskerar att konkurreras ut av operatörer som bedriver
trafik från Köpenhamn-Kastrup. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1336638,
 abstract   = {Abstract
Författare: Patric Andersson
Titel: Nya tider, nya skatter – en studie om efterfrågans
priskänslighet på flygmarknaden i regionen kring
Malmö-Sturup
Handledare: Krister Hjalte
Uppsats NEK 691
Nationalekonomiska institutionen
Ekonomihögskolan
Lunds universitet
Höstterminen 2005
I uppsatsen behandlades nuvarande situation och de senaste årens utveckling på
flygmarknaden med tyngdpunkt på den regionala situationen runt Malmö-Sturup.
Den föreslagna miljöskatten på flygresor som föreslås införas från och med den
1 juli 2006, beskrevs, vars syfte och utformning skildrades med hjälp av budgetpropositionen
för 2006. De ekonomiska teorier som var nödvändiga för analys
och förutsägelse av kommande effekter på passagerartrafiken redogjordes vidare,
tillsammans med relevanta förklaringar angående de ekonometriska skattningar
som utförts. Det redogjordes för, ur ett regionalt perspektiv, faktorer som
styr efterfrågans priselasticitet, för att se om det fanns anledning att anta att
elasticiteten bland resenärerna skilde sig från elasticiteter som gäller för landet i
övrigt. En kvantitativ undersökning på Malmö-Sturups flygplats utfördes, vilken
användes som ett tillägg till den statistik som låg till grund för skattningar av
elasticiteter. Detta gjordes då befintligt datamaterial var mycket knapphändigt,
framförallt gällande segmentet lågkostnadsbolag, som de senaste åren fått en
ökad betydelse, inte minst vid Malmö-Sturup flygplats. Undersökningen sammanfattades
och presenterades som ett komplement till skattade elasticiteter för
att förutse effekter av den föreslagna skatten. Slutligen genomfördes analyser av
inrikestrafiken och utrikes reguljärtrafik med lågkostnadsbolag, vilken analyserades
mot två tänkbara scenarion på såväl lång som kort sikt. Det visade sig att
den förväntade utvecklingen för inrikestrafiken för Malmö-Sturup endast verkar
skilja sig något från den förväntade utvecklingen för landet i stort. Närheten till
Köpenhamn-Kastrup visade dock att lågpristrafiken från Malmö-Sturup kan
komma att få större negativa effekter till följd av införandet av skatten. Minskad
passagerartrafik framförallt på sträckan Malmö-Sturup – London visade sig innebära
att denna linje på sikt riskerar att konkurreras ut av operatörer som bedriver
trafik från Köpenhamn-Kastrup.},
 author    = {Andersson, Patric},
 keyword   = {Priselasticitet,flygmarknad,lågkostnadsbolag,skatteeffekter,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nya tider, nya skatter - en studie om efterfrågans priskänslighet på flygmarknaden i regionen kring Malmö-Sturup},
 year     = {2006},
}