Advanced

Tillväxt och utländska direktinvesteringar - med siktet inställt på Europa

Lund, Helena (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Utländska direktinvesteringar tillskrivs en allt större betydelse för ekonomisk tillväxt och de flesta länder vidtar åtgärder för att öka andelen inkommande direktinvesteringar. Samtidigt har det varit svårt att få fram empiriskt förankrade resultat som stärker dessa antaganden. Syftet med följande uppsats är att utreda om, och i så fall genom vilka kanaler, ekonomin påverkas av inkommande direktinvesteringar från utlandet. En tillväxtmodell med kapitalackumulation och kunskapsbaserade spillover-effekter utvecklas utifrån teoretiska antaganden om att utländska direktinvesteringar påverkar tillväxten genom kapitalackumulation, spridning av teknologi och andra kunskaper som
påverkar faktorproduktiviteten, samt ökad konkurrens. Modellens... (More)
Utländska direktinvesteringar tillskrivs en allt större betydelse för ekonomisk tillväxt och de flesta länder vidtar åtgärder för att öka andelen inkommande direktinvesteringar. Samtidigt har det varit svårt att få fram empiriskt förankrade resultat som stärker dessa antaganden. Syftet med följande uppsats är att utreda om, och i så fall genom vilka kanaler, ekonomin påverkas av inkommande direktinvesteringar från utlandet. En tillväxtmodell med kapitalackumulation och kunskapsbaserade spillover-effekter utvecklas utifrån teoretiska antaganden om att utländska direktinvesteringar påverkar tillväxten genom kapitalackumulation, spridning av teknologi och andra kunskaper som
påverkar faktorproduktiviteten, samt ökad konkurrens. Modellens empiriska förankring testas med hjälp av regressionsanalys, vilken undersöker hur inkommande direktinvesteringar påverkar ekonomisk tillväxt. Paneldata för 24 av EU:s medlemsländer, mellan 1992 och 2006, används för den empiriska analysen. Resultatet av regressionsanalysen uppvisar en negativ effekt på BNP-tillväxt från inkommande direktinvesteringar, men regressionen uppvisar också att då utländska direktinvesteringar sammanfaller med ett stort teknologigap och med variabeln humankapital uppnås en positiv effekt på tillväxten. I samband med dessa egenskaper bör värdlandet uppnå en positiv effekt på tillväxten från inkommande direktinvesteringar. Nettoeffekten är således beroende av värdlandets egenskaper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1336747,
 abstract   = {Utländska direktinvesteringar tillskrivs en allt större betydelse för ekonomisk tillväxt och de flesta länder vidtar åtgärder för att öka andelen inkommande direktinvesteringar. Samtidigt har det varit svårt att få fram empiriskt förankrade resultat som stärker dessa antaganden. Syftet med följande uppsats är att utreda om, och i så fall genom vilka kanaler, ekonomin påverkas av inkommande direktinvesteringar från utlandet. En tillväxtmodell med kapitalackumulation och kunskapsbaserade spillover-effekter utvecklas utifrån teoretiska antaganden om att utländska direktinvesteringar påverkar tillväxten genom kapitalackumulation, spridning av teknologi och andra kunskaper som
påverkar faktorproduktiviteten, samt ökad konkurrens. Modellens empiriska förankring testas med hjälp av regressionsanalys, vilken undersöker hur inkommande direktinvesteringar påverkar ekonomisk tillväxt. Paneldata för 24 av EU:s medlemsländer, mellan 1992 och 2006, används för den empiriska analysen. Resultatet av regressionsanalysen uppvisar en negativ effekt på BNP-tillväxt från inkommande direktinvesteringar, men regressionen uppvisar också att då utländska direktinvesteringar sammanfaller med ett stort teknologigap och med variabeln humankapital uppnås en positiv effekt på tillväxten. I samband med dessa egenskaper bör värdlandet uppnå en positiv effekt på tillväxten från inkommande direktinvesteringar. Nettoeffekten är således beroende av värdlandets egenskaper.},
 author    = {Lund, Helena},
 keyword   = {FDI,EU,regressionsanalys,ekonomisk tillväxt,Utländska direktinvesteringar,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillväxt och utländska direktinvesteringar - med siktet inställt på Europa},
 year     = {2009},
}