Advanced

Technology-to-Performance Chain: Game Model

Björck, Marcus and Jonovski, Dennis (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Technology-to-Performance Chain: Game Model
Inlämningsdatum: 2006-05-26
Ämne/Kurs: INF 630 kandidatuppsats, 10 poäng
Författare: Marcus Björck
Dennis Jonovski
Handledare: Hans-Christian Stoltz
Nyckelord: TPC, TTF, GameFlow, tid, upplevelse
Syfte: Att ge spelutvecklare en grundläggande och överskådlig
modell som är anpassningsbar inom spelutveckling.
Metod: Vi har använt oss både av kvalitativa och kvantitativa metoder
på en grund som kan liknas vid en abduktiv ansats. Primärdata
insamlas genom en pilotstudie, en enkät samt två intervjuer
med spelutvecklare från spelutvecklingsföretag.
Teori: TPC och GameFlow ligger som underlag för vår teoretiska
referensram och grundar formandet av en ny modell vid namn
TPC G. Vidare ger... (More)
Uppsatsens titel: Technology-to-Performance Chain: Game Model
Inlämningsdatum: 2006-05-26
Ämne/Kurs: INF 630 kandidatuppsats, 10 poäng
Författare: Marcus Björck
Dennis Jonovski
Handledare: Hans-Christian Stoltz
Nyckelord: TPC, TTF, GameFlow, tid, upplevelse
Syfte: Att ge spelutvecklare en grundläggande och överskådlig
modell som är anpassningsbar inom spelutveckling.
Metod: Vi har använt oss både av kvalitativa och kvantitativa metoder
på en grund som kan liknas vid en abduktiv ansats. Primärdata
insamlas genom en pilotstudie, en enkät samt två intervjuer
med spelutvecklare från spelutvecklingsföretag.
Teori: TPC och GameFlow ligger som underlag för vår teoretiska
referensram och grundar formandet av en ny modell vid namn
TPC G. Vidare ger TPC G en gemensam bild av hur de två
förstnämnda teorierna integreras med varandra.
Empiri: Utifrån enkäten och intervjuerna har det framkommit att
upplevelsen är det primära för användaren av datorspel och att
detta ger svar på hur bra egenskaperna kombineras i spelet.
Resultatet av enkäten visar att många datorspelsanvändare
upplever tidsåtgången som besvärande. Då tidsaspekten är en
avgörande faktor för hur datorspelet uppfattas som helhet
medför detta problem även för spelutvecklare.
Slutsatser: Genom att applicera TPC G hjälper systemutvecklingsmetodik
spelutvecklare att uppfatta hela utvecklingsprocessen
tidigt i utvecklingsfasen. I modellen ses även tidsaspekten
som en avgörande faktor där spelarnas och utvecklarnas
uppfattning inte överensstämmer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björck, Marcus and Jonovski, Dennis
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tid, Upplevelse, TPC, TTF, GameFlow, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1336814
date added to LUP
2006-06-21
date last changed
2010-08-03 10:49:20
@misc{1336814,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Technology-to-Performance Chain: Game Model
Inlämningsdatum: 2006-05-26
Ämne/Kurs: INF 630 kandidatuppsats, 10 poäng
Författare: Marcus Björck
Dennis Jonovski
Handledare: Hans-Christian Stoltz
Nyckelord: TPC, TTF, GameFlow, tid, upplevelse
Syfte: Att ge spelutvecklare en grundläggande och överskådlig
modell som är anpassningsbar inom spelutveckling.
Metod: Vi har använt oss både av kvalitativa och kvantitativa metoder
på en grund som kan liknas vid en abduktiv ansats. Primärdata
insamlas genom en pilotstudie, en enkät samt två intervjuer
med spelutvecklare från spelutvecklingsföretag.
Teori: TPC och GameFlow ligger som underlag för vår teoretiska
referensram och grundar formandet av en ny modell vid namn
TPC G. Vidare ger TPC G en gemensam bild av hur de två
förstnämnda teorierna integreras med varandra.
Empiri: Utifrån enkäten och intervjuerna har det framkommit att
upplevelsen är det primära för användaren av datorspel och att
detta ger svar på hur bra egenskaperna kombineras i spelet.
Resultatet av enkäten visar att många datorspelsanvändare
upplever tidsåtgången som besvärande. Då tidsaspekten är en
avgörande faktor för hur datorspelet uppfattas som helhet
medför detta problem även för spelutvecklare.
Slutsatser: Genom att applicera TPC G hjälper systemutvecklingsmetodik
spelutvecklare att uppfatta hela utvecklingsprocessen
tidigt i utvecklingsfasen. I modellen ses även tidsaspekten
som en avgörande faktor där spelarnas och utvecklarnas
uppfattning inte överensstämmer.},
 author    = {Björck, Marcus and Jonovski, Dennis},
 keyword   = {tid,Upplevelse,TPC,TTF,GameFlow,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Technology-to-Performance Chain: Game Model},
 year     = {2006},
}