Advanced

Frihandel mot miljön? - en analys av GATT artikel XX (b) med utgångspunkt från en ny WTO-rapport

Körner, Isabella (2008)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Förhållandet mellan handel och miljö är kontroversiellt inom The World Trade Organization (WTO) och arbetet på området präglas av motsättningar. WTO-kritiker har pekat på ett antal tvister inom WTO där WTO:s tvistlösningsorgan beslutat till nackdel för det land som har infört handelshindrande åtgärder för att skydda miljön. Utfallet kan tolkas som att miljöintresset förlorade mot handelsintresset. Det är dock tveksamt om man kan dra några slutsatser enbart genom att se till utfallet. Denna uppsats syftar till att bringa mera klarhet i hur WTO-reglerna balanserar frihandelsintresset mot miljöintresset. Därigenom skall uppsatsen öka förståelsen för hur WTO:s tvistlösningsmekanism fungerar. Detta görs med utgångspunkt i det senaste avgörandet... (More)
Förhållandet mellan handel och miljö är kontroversiellt inom The World Trade Organization (WTO) och arbetet på området präglas av motsättningar. WTO-kritiker har pekat på ett antal tvister inom WTO där WTO:s tvistlösningsorgan beslutat till nackdel för det land som har infört handelshindrande åtgärder för att skydda miljön. Utfallet kan tolkas som att miljöintresset förlorade mot handelsintresset. Det är dock tveksamt om man kan dra några slutsatser enbart genom att se till utfallet. Denna uppsats syftar till att bringa mera klarhet i hur WTO-reglerna balanserar frihandelsintresset mot miljöintresset. Därigenom skall uppsatsen öka förståelsen för hur WTO:s tvistlösningsmekanism fungerar. Detta görs med utgångspunkt i det senaste avgörandet gällande området handel och miljö, Brazil – Retreaded Tyres. Avgörandet kommer att undersökas utifrån det tvåstegstest som måste utföras om ett land vill åberopa de generella undantagsreglerna i artikel XX i the General Agreement on Tariffs and Trade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Körner, Isabella
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
WTO, tvistlösning, handel, miljö, artikel XX, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1336819
date added to LUP
2008-06-10
date last changed
2010-08-03 10:51:47
@misc{1336819,
 abstract   = {Förhållandet mellan handel och miljö är kontroversiellt inom The World Trade Organization (WTO) och arbetet på området präglas av motsättningar. WTO-kritiker har pekat på ett antal tvister inom WTO där WTO:s tvistlösningsorgan beslutat till nackdel för det land som har infört handelshindrande åtgärder för att skydda miljön. Utfallet kan tolkas som att miljöintresset förlorade mot handelsintresset. Det är dock tveksamt om man kan dra några slutsatser enbart genom att se till utfallet. Denna uppsats syftar till att bringa mera klarhet i hur WTO-reglerna balanserar frihandelsintresset mot miljöintresset. Därigenom skall uppsatsen öka förståelsen för hur WTO:s tvistlösningsmekanism fungerar. Detta görs med utgångspunkt i det senaste avgörandet gällande området handel och miljö, Brazil – Retreaded Tyres. Avgörandet kommer att undersökas utifrån det tvåstegstest som måste utföras om ett land vill åberopa de generella undantagsreglerna i artikel XX i the General Agreement on Tariffs and Trade.},
 author    = {Körner, Isabella},
 keyword   = {WTO,tvistlösning,handel,miljö,artikel XX,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Frihandel mot miljön? - en analys av GATT artikel XX (b) med utgångspunkt från en ny WTO-rapport},
 year     = {2008},
}