Advanced

Ett skepp kommer lastat. En empirisk studie över faktorer som påverkar EU:s livsmedelsbistånd till Afrika söder om Sahara

Sambris, Laura (2005)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Livsmedelsbistånd har en möjlighet att ta hand om den akuta hungern hos människor medan de kan koncentrera sig på att ta sig ur fattigdomen. Trots sin lilla andel av världshandeln är det livsmedelsbiståndet som kan ha en direkt inverkan på folk beroende på sin karaktär i form av mat. Syftet med uppsatsen är att analysera vilka faktorer som påverkat livsmedelsbiståndet från Europeiska Unionen till Afrika söder på Sahara mellan åren 1988 och 2000. Utifrån teori och litteratur på området har en testbar kvantitativ modell byggts upp som ett försök till att förklara ifall livsmedelsbiståndet från EU till Afrika söder på Sahara påverkas av faktorer i mottagarländerna, faktorer i givarländerna eller andra faktorer. Det visar sig att givandet av... (More)
Livsmedelsbistånd har en möjlighet att ta hand om den akuta hungern hos människor medan de kan koncentrera sig på att ta sig ur fattigdomen. Trots sin lilla andel av världshandeln är det livsmedelsbiståndet som kan ha en direkt inverkan på folk beroende på sin karaktär i form av mat. Syftet med uppsatsen är att analysera vilka faktorer som påverkat livsmedelsbiståndet från Europeiska Unionen till Afrika söder på Sahara mellan åren 1988 och 2000. Utifrån teori och litteratur på området har en testbar kvantitativ modell byggts upp som ett försök till att förklara ifall livsmedelsbiståndet från EU till Afrika söder på Sahara påverkas av faktorer i mottagarländerna, faktorer i givarländerna eller andra faktorer. Det visar sig att givandet av livsmedelsbistånd under perioden har skett främst utifrån mottagarnas behov. Livsmedelsbiståndet har kommit när länderna i regionen har varit fattiga och i krig, medan det har sjunkit – dock mycket marginellt – vid en ökad spannmålsproduktion i Afrika söder om Sahara eller i EU. Vissa faktorer, ofta refererade i litteraturen som de avgörande för livsmedelsbiståndets mängd, var osignifikanta i studien. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1336950,
 abstract   = {Livsmedelsbistånd har en möjlighet att ta hand om den akuta hungern hos människor medan de kan koncentrera sig på att ta sig ur fattigdomen. Trots sin lilla andel av världshandeln är det livsmedelsbiståndet som kan ha en direkt inverkan på folk beroende på sin karaktär i form av mat. Syftet med uppsatsen är att analysera vilka faktorer som påverkat livsmedelsbiståndet från Europeiska Unionen till Afrika söder på Sahara mellan åren 1988 och 2000. Utifrån teori och litteratur på området har en testbar kvantitativ modell byggts upp som ett försök till att förklara ifall livsmedelsbiståndet från EU till Afrika söder på Sahara påverkas av faktorer i mottagarländerna, faktorer i givarländerna eller andra faktorer. Det visar sig att givandet av livsmedelsbistånd under perioden har skett främst utifrån mottagarnas behov. Livsmedelsbiståndet har kommit när länderna i regionen har varit fattiga och i krig, medan det har sjunkit – dock mycket marginellt – vid en ökad spannmålsproduktion i Afrika söder om Sahara eller i EU. Vissa faktorer, ofta refererade i litteraturen som de avgörande för livsmedelsbiståndets mängd, var osignifikanta i studien.},
 author    = {Sambris, Laura},
 keyword   = {EU,livsmedelsbistånd,Afrika söder om Sahara,livsmedelssäkerhet,livsmedelsbrist,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett skepp kommer lastat. En empirisk studie över faktorer som påverkar EU:s livsmedelsbistånd till Afrika söder om Sahara},
 year     = {2005},
}