Advanced

Svenska medelstora företags evalueringskriterier vid val av affärssystem

Hasslert, Adam; Friberg, Stephan and Tessmar, Carl-Johan (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker vilka evalueringskriterier som svenska medelstora företag anser vara viktiga vid val av affärssystem. Vid genomgång av tidigare studier och forskning specificerades åtta olika teman, som stod som grund för utveckling av vår kvantitativa enkätundersökning. De teman som undersöktes var: funktionalitet och skalbarhet, anpassbarhet och flexibilitet, pålitlighet och säkerhet, implementering, systemutvecklare, kostnad, strategisk planering samt användarvänlighet och användbarhet. Undersökningspopulationen delades även in i stratum efter storlek och branschtillhörighet. Undersökningens resultat visar att svenska medelstora företag värderar affärssystems pålitlighet och säkerhet högst. Implementering, kostnad och... (More)
Denna uppsats undersöker vilka evalueringskriterier som svenska medelstora företag anser vara viktiga vid val av affärssystem. Vid genomgång av tidigare studier och forskning specificerades åtta olika teman, som stod som grund för utveckling av vår kvantitativa enkätundersökning. De teman som undersöktes var: funktionalitet och skalbarhet, anpassbarhet och flexibilitet, pålitlighet och säkerhet, implementering, systemutvecklare, kostnad, strategisk planering samt användarvänlighet och användbarhet. Undersökningspopulationen delades även in i stratum efter storlek och branschtillhörighet. Undersökningens resultat visar att svenska medelstora företag värderar affärssystems pålitlighet och säkerhet högst. Implementering, kostnad och strategisk planering var även de faktorer som också värderades som viktiga vid val av system. Undersökningen visade även att företags storlek och branschtillhörighet påverkar värderingen av evalueringskriterier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hasslert, Adam; Friberg, Stephan and Tessmar, Carl-Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ERP, svenska, informationssystem, affärssystem, Evalueringskriterium, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1336976
date added to LUP
2006-01-27
date last changed
2010-08-03 10:49:02
@misc{1336976,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker vilka evalueringskriterier som svenska medelstora företag anser vara viktiga vid val av affärssystem. Vid genomgång av tidigare studier och forskning specificerades åtta olika teman, som stod som grund för utveckling av vår kvantitativa enkätundersökning. De teman som undersöktes var: funktionalitet och skalbarhet, anpassbarhet och flexibilitet, pålitlighet och säkerhet, implementering, systemutvecklare, kostnad, strategisk planering samt användarvänlighet och användbarhet. Undersökningspopulationen delades även in i stratum efter storlek och branschtillhörighet. Undersökningens resultat visar att svenska medelstora företag värderar affärssystems pålitlighet och säkerhet högst. Implementering, kostnad och strategisk planering var även de faktorer som också värderades som viktiga vid val av system. Undersökningen visade även att företags storlek och branschtillhörighet påverkar värderingen av evalueringskriterier.},
 author    = {Hasslert, Adam and Friberg, Stephan and Tessmar, Carl-Johan},
 keyword   = {ERP,svenska,informationssystem,affärssystem,Evalueringskriterium,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska medelstora företags evalueringskriterier vid val av affärssystem},
 year     = {2006},
}