Advanced

Ohälsa och effektivitet – en uppsats om effektivitet och informationsproblem på Försäkringskassan

Ellegård, Linamaria (2005)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Frånvaron av priser och förvirring kring vem som konsumerar tjänsten gör att effektiviteten i sjukförsäkringsadministrationen inte kan bedöms utifrån den gängse nationalekonomiska definitionen. I denna uppsats definierar jag kriterier för effektivitet i handläggning av sjukförsäkringen. Vad och hur mycket som skall produceras bestäms av politikers efterfrågan. Hur det skall produceras på rätt sätt varierar mellan olika sjukfall. Utifrån dessa kriterier analyseras därefter lösningar på ett principal-agentproblem inom Försäkringskassan. Lösningarna kan bygga på styrning, som ekonomiska incitamentkontrakt och gemensamma metoder, eller på kontroll, som kvalitetsgranskning av ärendena. Mina slutsatser är bl.a. att önskan om att minska... (More)
Frånvaron av priser och förvirring kring vem som konsumerar tjänsten gör att effektiviteten i sjukförsäkringsadministrationen inte kan bedöms utifrån den gängse nationalekonomiska definitionen. I denna uppsats definierar jag kriterier för effektivitet i handläggning av sjukförsäkringen. Vad och hur mycket som skall produceras bestäms av politikers efterfrågan. Hur det skall produceras på rätt sätt varierar mellan olika sjukfall. Utifrån dessa kriterier analyseras därefter lösningar på ett principal-agentproblem inom Försäkringskassan. Lösningarna kan bygga på styrning, som ekonomiska incitamentkontrakt och gemensamma metoder, eller på kontroll, som kvalitetsgranskning av ärendena. Mina slutsatser är bl.a. att önskan om att minska principalens informationsproblem måste vägas mot risken för mindre effektiv handläggning, eventuell nedgång i produktionen och ökade kostnader för granskning av handläggarnas arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337004,
 abstract   = {Frånvaron av priser och förvirring kring vem som konsumerar tjänsten gör att effektiviteten i sjukförsäkringsadministrationen inte kan bedöms utifrån den gängse nationalekonomiska definitionen. I denna uppsats definierar jag kriterier för effektivitet i handläggning av sjukförsäkringen. Vad och hur mycket som skall produceras bestäms av politikers efterfrågan. Hur det skall produceras på rätt sätt varierar mellan olika sjukfall. Utifrån dessa kriterier analyseras därefter lösningar på ett principal-agentproblem inom Försäkringskassan. Lösningarna kan bygga på styrning, som ekonomiska incitamentkontrakt och gemensamma metoder, eller på kontroll, som kvalitetsgranskning av ärendena. Mina slutsatser är bl.a. att önskan om att minska principalens informationsproblem måste vägas mot risken för mindre effektiv handläggning, eventuell nedgång i produktionen och ökade kostnader för granskning av handläggarnas arbete.},
 author    = {Ellegård, Linamaria},
 keyword   = {effektivitet,principal-agentproblem,offentlig förvaltning,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ohälsa och effektivitet – en uppsats om effektivitet och informationsproblem på Försäkringskassan},
 year     = {2005},
}