Advanced

Kan aktieutvecklingen förklaras med hjälp av förväntad BNP-tillväxt? - En modifierad teknologispridningsmodell

Olsson, Daniel and Johansson, Jonas (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Tillväxtteori är ett centralt inslag i nationalekonomiska studier. Lika centralt i finansiella studier är frågan om vad som förklarar aktiekursers utveckling. Ett eventuellt samband mellan dessa är av intresse att undersöka. Om tillväxt visar sig förklara en del av kursutvecklingen hos aktier är detta mycket användbart vid val av investeringsstrategier. För att undersöka om ett samband föreligger används en modifierad modell av teknologispridningsmodellen till grund för att skapa ett index som visar hur nära man befinner sig sitt steady state (det jämviktsläge en ekonomi rör sig mot på lång sikt). Detta index jämförs mot aktieindexutvecklingen med en regressionsmodell. Hänsyn tas till teorier kring den effektiva marknadshypotesen och andra... (More)
Tillväxtteori är ett centralt inslag i nationalekonomiska studier. Lika centralt i finansiella studier är frågan om vad som förklarar aktiekursers utveckling. Ett eventuellt samband mellan dessa är av intresse att undersöka. Om tillväxt visar sig förklara en del av kursutvecklingen hos aktier är detta mycket användbart vid val av investeringsstrategier. För att undersöka om ett samband föreligger används en modifierad modell av teknologispridningsmodellen till grund för att skapa ett index som visar hur nära man befinner sig sitt steady state (det jämviktsläge en ekonomi rör sig mot på lång sikt). Detta index jämförs mot aktieindexutvecklingen med en regressionsmodell. Hänsyn tas till teorier kring den effektiva marknadshypotesen och andra finansiella fenomen. Även tillväxtteoretiska frågor behandlas för att motivera val av tillväxtmodell. Uppsatsen visar att ett samband inte kan styrkas men väcker ett intresse för vidare studier av samma slag. Ett svagt samband påvisas dock varvid en diskussion om förklaringar och teorier kring detta förs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337024,
 abstract   = {Tillväxtteori är ett centralt inslag i nationalekonomiska studier. Lika centralt i finansiella studier är frågan om vad som förklarar aktiekursers utveckling. Ett eventuellt samband mellan dessa är av intresse att undersöka. Om tillväxt visar sig förklara en del av kursutvecklingen hos aktier är detta mycket användbart vid val av investeringsstrategier. För att undersöka om ett samband föreligger används en modifierad modell av teknologispridningsmodellen till grund för att skapa ett index som visar hur nära man befinner sig sitt steady state (det jämviktsläge en ekonomi rör sig mot på lång sikt). Detta index jämförs mot aktieindexutvecklingen med en regressionsmodell. Hänsyn tas till teorier kring den effektiva marknadshypotesen och andra finansiella fenomen. Även tillväxtteoretiska frågor behandlas för att motivera val av tillväxtmodell. Uppsatsen visar att ett samband inte kan styrkas men väcker ett intresse för vidare studier av samma slag. Ett svagt samband påvisas dock varvid en diskussion om förklaringar och teorier kring detta förs.},
 author    = {Olsson, Daniel and Johansson, Jonas},
 keyword   = {Tillväxt,Finansiell risk,teknologispridningsmodellen,aktieutveckling,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan aktieutvecklingen förklaras med hjälp av förväntad BNP-tillväxt? - En modifierad teknologispridningsmodell},
 year     = {2006},
}