Advanced

Stödbrev - en avtalsfigur i avtalsrättens gränsland

Viktorsson, Peter (2008)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats redogör för betydelsen av och problematiken kring stödbrev i avtalsförhållanden. Framförallt sätts stödbrev in i kontexten moderbolag – dotterbolag. Syftet är att kunna peka på generella riktlinjer vid bedömningen av en sådan rättshandling. Denna uppsats behandlar därför i vilka situationer och på vilka sätt stödbrev blir att anse såsom bindande utfästelser. För att svara på denna fråga inleds uppsatsen med en genomgående beskrivning av stödbrev och dess uppbyggnad. Genomgången går sedan vidare med att på ett ingående sätt beskriva hur avtalsbundenhet uppstår enligt den svenska avtalsrätten. Till sist görs en genomgång av svensk rättspraxis som behandlar frågan om hur stödbrev ska tolkas och bedömas. Slutsatsen som görs är... (More)
Denna uppsats redogör för betydelsen av och problematiken kring stödbrev i avtalsförhållanden. Framförallt sätts stödbrev in i kontexten moderbolag – dotterbolag. Syftet är att kunna peka på generella riktlinjer vid bedömningen av en sådan rättshandling. Denna uppsats behandlar därför i vilka situationer och på vilka sätt stödbrev blir att anse såsom bindande utfästelser. För att svara på denna fråga inleds uppsatsen med en genomgående beskrivning av stödbrev och dess uppbyggnad. Genomgången går sedan vidare med att på ett ingående sätt beskriva hur avtalsbundenhet uppstår enligt den svenska avtalsrätten. Till sist görs en genomgång av svensk rättspraxis som behandlar frågan om hur stödbrev ska tolkas och bedömas. Slutsatsen som görs är att ensidiga rättshandlingar såsom stödbrev bör leda till bundenhet men utsträckningen av denna bundenhet måste tolkas. Detta ska göras genom att använda vanliga principer för avtalstolkning. Vilket innebär att nyanser i förklaringens ordalydelse, omständigheter vid dess tillkomst och parternas avsikt kan få betydelse. Utöver detta anses stödbrev som en generellt sett svårbedömd rättshandling. Den rättspraxis som finns på området är motsägelsefull och ger inga tydligt utstakade riktlinjer för bedömningen av ett stödbrev. Kontentan av detta är att det fortfarande råder rättsosäkerhet kring användandet av stödbrev och att HD måste bevilja prövningstillstånd för fler fall för att en gång för alla sammanfatta rättsläget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Viktorsson, Peter
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
avtalsrätt, stödbrev, ensidighet, bindande utfästelse, bundenhet, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1337066
date added to LUP
2008-06-04 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:51:45
@misc{1337066,
 abstract   = {Denna uppsats redogör för betydelsen av och problematiken kring stödbrev i avtalsförhållanden. Framförallt sätts stödbrev in i kontexten moderbolag – dotterbolag. Syftet är att kunna peka på generella riktlinjer vid bedömningen av en sådan rättshandling. Denna uppsats behandlar därför i vilka situationer och på vilka sätt stödbrev blir att anse såsom bindande utfästelser. För att svara på denna fråga inleds uppsatsen med en genomgående beskrivning av stödbrev och dess uppbyggnad. Genomgången går sedan vidare med att på ett ingående sätt beskriva hur avtalsbundenhet uppstår enligt den svenska avtalsrätten. Till sist görs en genomgång av svensk rättspraxis som behandlar frågan om hur stödbrev ska tolkas och bedömas. Slutsatsen som görs är att ensidiga rättshandlingar såsom stödbrev bör leda till bundenhet men utsträckningen av denna bundenhet måste tolkas. Detta ska göras genom att använda vanliga principer för avtalstolkning. Vilket innebär att nyanser i förklaringens ordalydelse, omständigheter vid dess tillkomst och parternas avsikt kan få betydelse. Utöver detta anses stödbrev som en generellt sett svårbedömd rättshandling. Den rättspraxis som finns på området är motsägelsefull och ger inga tydligt utstakade riktlinjer för bedömningen av ett stödbrev. Kontentan av detta är att det fortfarande råder rättsosäkerhet kring användandet av stödbrev och att HD måste bevilja prövningstillstånd för fler fall för att en gång för alla sammanfatta rättsläget.},
 author    = {Viktorsson, Peter},
 keyword   = {avtalsrätt,stödbrev,ensidighet,bindande utfästelse,bundenhet,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stödbrev - en avtalsfigur i avtalsrättens gränsland},
 year     = {2008},
}