Advanced

Sanning eller konsekvens? En studie av ungdomar födda i Sverige med utländsk bakgrund och deras bild av den svenska arbetsmarknaden

Wadströmer Schumacher, Johanna (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
En anledning till varför vissa grupper av individer födda i Sverige med utländsk bakgrund har en svagare arbetsmarknadsposition än individer vars föräldrar är födda i Sverige kan vara att de har en negativ bild av möjligheterna på arbetsmarknaden och därför avstår från humankapitalinvesteringar som skulle öka deras faktiska chanser. För att undersöka om så är fallet krävs en kartläggning av individers bild av arbetsmarknaden och av deras arbetsmarknadsstrategier. Syftet i den här uppsatsen är att undersöka huruvida ungdomar födda i Sverige med utländsk bakgrund har en bild av arbetsmarknaden som stämmer överens med den bild empirisk forskning ger oss. I uppsatsen intervjuas åtta ungdomar och resultaten jämförs med empirisk forskning. Både... (More)
En anledning till varför vissa grupper av individer födda i Sverige med utländsk bakgrund har en svagare arbetsmarknadsposition än individer vars föräldrar är födda i Sverige kan vara att de har en negativ bild av möjligheterna på arbetsmarknaden och därför avstår från humankapitalinvesteringar som skulle öka deras faktiska chanser. För att undersöka om så är fallet krävs en kartläggning av individers bild av arbetsmarknaden och av deras arbetsmarknadsstrategier. Syftet i den här uppsatsen är att undersöka huruvida ungdomar födda i Sverige med utländsk bakgrund har en bild av arbetsmarknaden som stämmer överens med den bild empirisk forskning ger oss. I uppsatsen intervjuas åtta ungdomar och resultaten jämförs med empirisk forskning. Både vad gäller hur det ser ut och varför har ungdomarna i flera avseenden en korrekt bild av arbetsmarknaden. Diskriminering är enligt ungdomarna den enskilt största anledningen till skillnader mellan grupper med olika bakgrund. Samtliga menar dock att utbildning är mycket viktigt för att få arbete och jag finner i mitt material inga tecken på att ungdomar födda i Sverige med utländsk bakgrund skulle avstå från humankapitalinvesteringar av ovan angivna anledning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337132,
 abstract   = {En anledning till varför vissa grupper av individer födda i Sverige med utländsk bakgrund har en svagare arbetsmarknadsposition än individer vars föräldrar är födda i Sverige kan vara att de har en negativ bild av möjligheterna på arbetsmarknaden och därför avstår från humankapitalinvesteringar som skulle öka deras faktiska chanser. För att undersöka om så är fallet krävs en kartläggning av individers bild av arbetsmarknaden och av deras arbetsmarknadsstrategier. Syftet i den här uppsatsen är att undersöka huruvida ungdomar födda i Sverige med utländsk bakgrund har en bild av arbetsmarknaden som stämmer överens med den bild empirisk forskning ger oss. I uppsatsen intervjuas åtta ungdomar och resultaten jämförs med empirisk forskning. Både vad gäller hur det ser ut och varför har ungdomarna i flera avseenden en korrekt bild av arbetsmarknaden. Diskriminering är enligt ungdomarna den enskilt största anledningen till skillnader mellan grupper med olika bakgrund. Samtliga menar dock att utbildning är mycket viktigt för att få arbete och jag finner i mitt material inga tecken på att ungdomar födda i Sverige med utländsk bakgrund skulle avstå från humankapitalinvesteringar av ovan angivna anledning.},
 author    = {Wadströmer Schumacher, Johanna},
 keyword   = {utbildning,diskriminering,Arbetsmarknad,utländsk bakgrund,Sverigespecifikt humankapital,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sanning eller konsekvens? En studie av ungdomar födda i Sverige med utländsk bakgrund och deras bild av den svenska arbetsmarknaden},
 year     = {2006},
}