Advanced

Någtra aspekter av systemet för kommunal utjämning ur political economy- och tillväxtperspektiv

Almenberg, Johan (2005)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen granskar systemet för utjämning mellan kommunerna ur political economy- och tillväxtperspektiv. Political economy-analysen undersöker i vilken utsträckning systemets utformning möjliggör politiskt motiverad taktisk omfördelning. Av denna analys framgår att det rådande statsbidrags- och utjämningssystemet ger ett mycket begränsat utrymme för diskretionära bidrag. Den övergripande slutsatsen av political economy-analysen är att det finns en påtaglig kontrast mellan ansatserna i de akademiska studierna och de offentliga utredningarna. Analysen ur tillväxtperspektiv granskar vilka effekter långtgående kommunutjämning kan tänkas ha på arbetskraftsrörligheten, samt vilka konsekvenser detta kan tänkas ha för den långsiktiga ekonomiska... (More)
Uppsatsen granskar systemet för utjämning mellan kommunerna ur political economy- och tillväxtperspektiv. Political economy-analysen undersöker i vilken utsträckning systemets utformning möjliggör politiskt motiverad taktisk omfördelning. Av denna analys framgår att det rådande statsbidrags- och utjämningssystemet ger ett mycket begränsat utrymme för diskretionära bidrag. Den övergripande slutsatsen av political economy-analysen är att det finns en påtaglig kontrast mellan ansatserna i de akademiska studierna och de offentliga utredningarna. Analysen ur tillväxtperspektiv granskar vilka effekter långtgående kommunutjämning kan tänkas ha på arbetskraftsrörligheten, samt vilka konsekvenser detta kan tänkas ha för den långsiktiga ekonomiska tillväxten. Med utgångspunkt i det s.k. Courchene-argumentet konstateras att ett mycket långtgående utjämningssystem kan förväntas ha ett antal negativa tillväxteffekter. Den övergripande hypotsen, att långtgående kommunutjämning kan ha negativa effekter för ekonomisk tillväxt, främst genom minskade incitament till arbetskraftsrörlighet, kan inte förkastas. Såväl det teoretiska som det empiriska materialet ger belägg för att ett dylikt orsakssamband är sannolikt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337214,
 abstract   = {Uppsatsen granskar systemet för utjämning mellan kommunerna ur political economy- och tillväxtperspektiv. Political economy-analysen undersöker i vilken utsträckning systemets utformning möjliggör politiskt motiverad taktisk omfördelning. Av denna analys framgår att det rådande statsbidrags- och utjämningssystemet ger ett mycket begränsat utrymme för diskretionära bidrag. Den övergripande slutsatsen av political economy-analysen är att det finns en påtaglig kontrast mellan ansatserna i de akademiska studierna och de offentliga utredningarna. Analysen ur tillväxtperspektiv granskar vilka effekter långtgående kommunutjämning kan tänkas ha på arbetskraftsrörligheten, samt vilka konsekvenser detta kan tänkas ha för den långsiktiga ekonomiska tillväxten. Med utgångspunkt i det s.k. Courchene-argumentet konstateras att ett mycket långtgående utjämningssystem kan förväntas ha ett antal negativa tillväxteffekter. Den övergripande hypotsen, att långtgående kommunutjämning kan ha negativa effekter för ekonomisk tillväxt, främst genom minskade incitament till arbetskraftsrörlighet, kan inte förkastas. Såväl det teoretiska som det empiriska materialet ger belägg för att ett dylikt orsakssamband är sannolikt.},
 author    = {Almenberg, Johan},
 keyword   = {kommunal utjämning,political economy- och tillväxtperspektiv,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Någtra aspekter av systemet för kommunal utjämning ur political economy- och tillväxtperspektiv},
 year     = {2005},
}