Advanced

Internet och enskilda användare: Datasäkerhet - för alla

Persson, Stefan and Wärneryd, Henrik (2008)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Datasäkerhet utgör ett omfattande ämnesområde med många infallsvinklar. Det är samtidigt ett område som direkt har betydelse för väldigt många då etableringen av olika tjänster och informationsutbyte över internet har ökat stort. Enskilda användare som, frivilligt eller inte, alltmer knyts upp till att använda internet i olika sammanhang skulle därmed kunna tänkas utgöra en särskilt utsatt grupp för olika säkerhetsrisker. Vår undersökning har gått ut på att med hjälp av enkäter och intervjuer öka förståelsen för hur enskilda användare resonerar kring sin internetanvändning sett ur ett säkerhetsperspektiv och hur detta skiljer sig från andra aktörers syn. Vi har framförallt varit intresserade av att undersöka attityder och beteendemönster... (More)
Datasäkerhet utgör ett omfattande ämnesområde med många infallsvinklar. Det är samtidigt ett område som direkt har betydelse för väldigt många då etableringen av olika tjänster och informationsutbyte över internet har ökat stort. Enskilda användare som, frivilligt eller inte, alltmer knyts upp till att använda internet i olika sammanhang skulle därmed kunna tänkas utgöra en särskilt utsatt grupp för olika säkerhetsrisker. Vår undersökning har gått ut på att med hjälp av enkäter och intervjuer öka förståelsen för hur enskilda användare resonerar kring sin internetanvändning sett ur ett säkerhetsperspektiv och hur detta skiljer sig från andra aktörers syn. Vi har framförallt varit intresserade av att undersöka attityder och beteendemönster kring olika risker. Bland de användare som vi har haft med i undersökningen utgör faktorer som bristande kunskap, nytta i förhållande till kostnad, bekvämlighet, ekonomiska begränsningar och att användarna upplever sig sakna behov av skydd/säkerhetsåtgärder exempel på vad som påverkar attityder och beteende. Vi har sett exempel på att ett glapp kan skapas dels på grund av att aktörer tror sig veta hur användare resonerar mot hur det i själva verket förhåller sig, dels skapas ett glapp mellan olika användarkategorier på grund av att intresse och engagemang skapar olika förhållningssätt och attityder till säkerhetsrisker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Stefan and Wärneryd, Henrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
risker, Internet, Tillit, attityder, användare, datasäkerhet, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1337272
date added to LUP
2008-06-22
date last changed
2010-08-03 10:51:51
@misc{1337272,
 abstract   = {Datasäkerhet utgör ett omfattande ämnesområde med många infallsvinklar. Det är samtidigt ett område som direkt har betydelse för väldigt många då etableringen av olika tjänster och informationsutbyte över internet har ökat stort. Enskilda användare som, frivilligt eller inte, alltmer knyts upp till att använda internet i olika sammanhang skulle därmed kunna tänkas utgöra en särskilt utsatt grupp för olika säkerhetsrisker. Vår undersökning har gått ut på att med hjälp av enkäter och intervjuer öka förståelsen för hur enskilda användare resonerar kring sin internetanvändning sett ur ett säkerhetsperspektiv och hur detta skiljer sig från andra aktörers syn. Vi har framförallt varit intresserade av att undersöka attityder och beteendemönster kring olika risker. Bland de användare som vi har haft med i undersökningen utgör faktorer som bristande kunskap, nytta i förhållande till kostnad, bekvämlighet, ekonomiska begränsningar och att användarna upplever sig sakna behov av skydd/säkerhetsåtgärder exempel på vad som påverkar attityder och beteende. Vi har sett exempel på att ett glapp kan skapas dels på grund av att aktörer tror sig veta hur användare resonerar mot hur det i själva verket förhåller sig, dels skapas ett glapp mellan olika användarkategorier på grund av att intresse och engagemang skapar olika förhållningssätt och attityder till säkerhetsrisker.},
 author    = {Persson, Stefan and Wärneryd, Henrik},
 keyword   = {risker,Internet,Tillit,attityder,användare,datasäkerhet,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internet och enskilda användare: Datasäkerhet - för alla},
 year     = {2008},
}