Advanced

Missbruk av dominerande ställning i samband med patentinnehav - en analys som inkluderar de ekonomiska orsakerna och konsekvenserna

Andersson, Linn (2009)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
År 2002 var det samlade värdet av patent inom EU 109 miljarder euro. Patentansökningarna till European Patent Office har stadigt ökat under det senaste decenniet. Det reella värdet av patent ökar ständigt och betydelsen av tillgångar i form av patent blir allt viktigare för företag. Uppsatsen behandlar om och, i så fall, hur det är möjligt att missbruka en dominerande ställning genom användning av patentinnehav. Syftet är att utröna om det är möjligt för företag att missbruka en dominerande ställning genom att hänvisa till patenträttigheter. Avgränsningar har gjorts till att endast beakta EG-rätt och således har svensk rättspraxis exkluderats. För att besvara syftet används rättspraxis från EG, doktrin inom området samt artiklar från... (More)
År 2002 var det samlade värdet av patent inom EU 109 miljarder euro. Patentansökningarna till European Patent Office har stadigt ökat under det senaste decenniet. Det reella värdet av patent ökar ständigt och betydelsen av tillgångar i form av patent blir allt viktigare för företag. Uppsatsen behandlar om och, i så fall, hur det är möjligt att missbruka en dominerande ställning genom användning av patentinnehav. Syftet är att utröna om det är möjligt för företag att missbruka en dominerande ställning genom att hänvisa till patenträttigheter. Avgränsningar har gjorts till att endast beakta EG-rätt och således har svensk rättspraxis exkluderats. För att besvara syftet används rättspraxis från EG, doktrin inom området samt artiklar från vetenskapliga journaler. Därtill har ekonomisk teori inkluderats, främst inom området för strategi och nationalekonomi. Slutsatsen är att det är möjligt att genom bruk av patent missbruka en dominerande ställning. Dock konstateras att ett agerande utöver vad som kan anses vara normalt för patent måste finnas med i bilden. Konsekvensen bli att den grundläggande tanken med patentskyddet delvis gått förlorad. Syftet med patenträtten om att främja innovation och utveckling, som i sin tur leder till ekonomisk tillväxt gäller inte i alla situationer. Anledningen är att patentskyddet inte längre bara fungerar som ett skydd för den enskilde uppfinnare och dennes ensamrätt till sin uppfinning. Patentet har även intagit rollen som ett strategiskt verktyg för att skapa inträdesbarriärer på marknaden. Effekten blir att antalet potentiella innovationer minskar. Samtidigt har den allt mer accelererande teknikutvecklingen inom vissa branscher gjort att skyddstiden för patent om 20 år framstår om förlegad. Den samhälliga vinsten med att tilldela patentskydd har minskat i takt med att den samhälliga kostnaden har ökat. Detta eftersom den ekonomiska livslängden gällande patentskyddade produkter inte sällan med stor marginal understiger skyddstiden. Effekten det får inom vissa sektorer är en negativ inverkar gällande antalet potentiella innovationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Linn
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
patent, inträdesbarriärer, Konkurrensrätt, missbruk av dominerande ställning, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1337290
date added to LUP
2009-01-27 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:03
@misc{1337290,
 abstract   = {År 2002 var det samlade värdet av patent inom EU 109 miljarder euro. Patentansökningarna till European Patent Office har stadigt ökat under det senaste decenniet. Det reella värdet av patent ökar ständigt och betydelsen av tillgångar i form av patent blir allt viktigare för företag. Uppsatsen behandlar om och, i så fall, hur det är möjligt att missbruka en dominerande ställning genom användning av patentinnehav. Syftet är att utröna om det är möjligt för företag att missbruka en dominerande ställning genom att hänvisa till patenträttigheter. Avgränsningar har gjorts till att endast beakta EG-rätt och således har svensk rättspraxis exkluderats. För att besvara syftet används rättspraxis från EG, doktrin inom området samt artiklar från vetenskapliga journaler. Därtill har ekonomisk teori inkluderats, främst inom området för strategi och nationalekonomi. Slutsatsen är att det är möjligt att genom bruk av patent missbruka en dominerande ställning. Dock konstateras att ett agerande utöver vad som kan anses vara normalt för patent måste finnas med i bilden. Konsekvensen bli att den grundläggande tanken med patentskyddet delvis gått förlorad. Syftet med patenträtten om att främja innovation och utveckling, som i sin tur leder till ekonomisk tillväxt gäller inte i alla situationer. Anledningen är att patentskyddet inte längre bara fungerar som ett skydd för den enskilde uppfinnare och dennes ensamrätt till sin uppfinning. Patentet har även intagit rollen som ett strategiskt verktyg för att skapa inträdesbarriärer på marknaden. Effekten blir att antalet potentiella innovationer minskar. Samtidigt har den allt mer accelererande teknikutvecklingen inom vissa branscher gjort att skyddstiden för patent om 20 år framstår om förlegad. Den samhälliga vinsten med att tilldela patentskydd har minskat i takt med att den samhälliga kostnaden har ökat. Detta eftersom den ekonomiska livslängden gällande patentskyddade produkter inte sällan med stor marginal understiger skyddstiden. Effekten det får inom vissa sektorer är en negativ inverkar gällande antalet potentiella innovationer.},
 author    = {Andersson, Linn},
 keyword   = {patent,inträdesbarriärer,Konkurrensrätt,missbruk av dominerande ställning,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Missbruk av dominerande ställning i samband med patentinnehav - en analys som inkluderar de ekonomiska orsakerna och konsekvenserna},
 year     = {2009},
}