Advanced

Prognostisering av kovarianser - En studie av samvariationen mellan Affärsvärldens branschindex

Möse, Johan (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka olika modellers förmåga att prognostisera den systematiska samvariationen mellan Affärsvärldens branschindex. Med regressionsanalys undersöks systematisk kovarians på den svenska aktiemarknaden under perioden 1997 – 2006. Först skattas branschindexens känslighet för olika riskfaktorer, skattningarna används för att skapa en varians-kovariansmatris. Utvärdering sker genom att vikterna för en global minsta variansportfölj beräknas med hjälp av den skattade varians-kovariansmatrisen. Vikterna hålls sedan konstanta i en utvärderingsperiod, den realiserade variationen i portföljen ex post är ett mått på modellens förmåga att prognostisera systematisk samvariation. De kan inte påvisas några skillnader mellan... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka olika modellers förmåga att prognostisera den systematiska samvariationen mellan Affärsvärldens branschindex. Med regressionsanalys undersöks systematisk kovarians på den svenska aktiemarknaden under perioden 1997 – 2006. Först skattas branschindexens känslighet för olika riskfaktorer, skattningarna används för att skapa en varians-kovariansmatris. Utvärdering sker genom att vikterna för en global minsta variansportfölj beräknas med hjälp av den skattade varians-kovariansmatrisen. Vikterna hålls sedan konstanta i en utvärderingsperiod, den realiserade variationen i portföljen ex post är ett mått på modellens förmåga att prognostisera systematisk samvariation. De kan inte påvisas några skillnader mellan de olika modellernas förmåga att prognostisera systematisk samvariation. Alla prognosmodeller ger dock en lägre realiserad standardavvikelse i utvärderingsperioden än den passiva strategin att placera lika stor andel i alla branschindex. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337364,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka olika modellers förmåga att prognostisera den systematiska samvariationen mellan Affärsvärldens branschindex. Med regressionsanalys undersöks systematisk kovarians på den svenska aktiemarknaden under perioden 1997 – 2006. Först skattas branschindexens känslighet för olika riskfaktorer, skattningarna används för att skapa en varians-kovariansmatris. Utvärdering sker genom att vikterna för en global minsta variansportfölj beräknas med hjälp av den skattade varians-kovariansmatrisen. Vikterna hålls sedan konstanta i en utvärderingsperiod, den realiserade variationen i portföljen ex post är ett mått på modellens förmåga att prognostisera systematisk samvariation. De kan inte påvisas några skillnader mellan de olika modellernas förmåga att prognostisera systematisk samvariation. Alla prognosmodeller ger dock en lägre realiserad standardavvikelse i utvärderingsperioden än den passiva strategin att placera lika stor andel i alla branschindex.},
 author    = {Möse, Johan},
 keyword   = {branschindex,portföljvalsteori,prognos,Multiindexmodell,kovarians,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prognostisering av kovarianser - En studie av samvariationen mellan Affärsvärldens branschindex},
 year     = {2008},
}