Advanced

Makten framför allt? En studie av politiska budgetcykler i Sverige 1973-2002

Christensson, Fredrik (2005)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker förekomsten av politiska budgetcykler i Sverige under perioden 1973 till 2002. En politisk budgetcykel sägs uppkomma om regeringen, med hjälp av till buds stående finanspolitiska instrument, systematiskt försöker expandera ekonomin under valår, i syfte att maximera andelen röster vid riksdagsvalen. I den modell som utgör undersökningens teoretiska ram, ursprungligen utarbetad av Kenneth Rogoff, betraktas valårens expansiva ekonomiska politik som en signal till väljarkåren att regeringen är kompetent nog att fortsätta regera. Den empiriska undersökningen genomförs i två steg. Först skattas en popularitetsfunktion, som granskar hur regeringens popularitet påverkas av ekonomiska faktorer. Därefter skattas en... (More)
Uppsatsen undersöker förekomsten av politiska budgetcykler i Sverige under perioden 1973 till 2002. En politisk budgetcykel sägs uppkomma om regeringen, med hjälp av till buds stående finanspolitiska instrument, systematiskt försöker expandera ekonomin under valår, i syfte att maximera andelen röster vid riksdagsvalen. I den modell som utgör undersökningens teoretiska ram, ursprungligen utarbetad av Kenneth Rogoff, betraktas valårens expansiva ekonomiska politik som en signal till väljarkåren att regeringen är kompetent nog att fortsätta regera. Den empiriska undersökningen genomförs i två steg. Först skattas en popularitetsfunktion, som granskar hur regeringens popularitet påverkas av ekonomiska faktorer. Därefter skattas en reaktionsfunktion, som undersöker i vilken utsträckning regeringen försöker påverka ekonomin i syfte att bibehålla makten. Resultaten visar att regeringens popularitet påverkas av ekonomiska faktorer. Det finns dock inga tecken på att regeringen systematiskt försökt påverka ekonomin för att vinna val. Det finns indikationer på en politisk budgetcykel på statsbudgetens inkomstsida, men resultaten är inte tillräckligt starka för att hypotesen skall kunna verifieras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337394,
 abstract   = {Uppsatsen undersöker förekomsten av politiska budgetcykler i Sverige under perioden 1973 till 2002. En politisk budgetcykel sägs uppkomma om regeringen, med hjälp av till buds stående finanspolitiska instrument, systematiskt försöker expandera ekonomin under valår, i syfte att maximera andelen röster vid riksdagsvalen. I den modell som utgör undersökningens teoretiska ram, ursprungligen utarbetad av Kenneth Rogoff, betraktas valårens expansiva ekonomiska politik som en signal till väljarkåren att regeringen är kompetent nog att fortsätta regera. Den empiriska undersökningen genomförs i två steg. Först skattas en popularitetsfunktion, som granskar hur regeringens popularitet påverkas av ekonomiska faktorer. Därefter skattas en reaktionsfunktion, som undersöker i vilken utsträckning regeringen försöker påverka ekonomin i syfte att bibehålla makten. Resultaten visar att regeringens popularitet påverkas av ekonomiska faktorer. Det finns dock inga tecken på att regeringen systematiskt försökt påverka ekonomin för att vinna val. Det finns indikationer på en politisk budgetcykel på statsbudgetens inkomstsida, men resultaten är inte tillräckligt starka för att hypotesen skall kunna verifieras.},
 author    = {Christensson, Fredrik},
 keyword   = {politiska budgetcykler,finanspolitik,popularitetsfunktion,reaktionsfunktion,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Makten framför allt? En studie av politiska budgetcykler i Sverige 1973-2002},
 year     = {2005},
}