Advanced

Hur påverkas tillväxten av den offentliga sektorns storlek i förhållande till utbildningsnivån i samhället? En utvidgad Lucas modell

Karlsson, Erik (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I denna uppsats har förhållandet mellan statligt kapital, humankapital och ekonomisktillväxt undersökts genom en utvidgning av Lucas modellen. I utvidgningen specificeras hur statligt kapital har en positiv effekt i teknologin för utbildning och en negativ effekt i teknologin för privat produktion. Utvidgningen sker genom att staten fördelar sitt kapital mellan offentlig konsumtion i produktionssektorn och investeringar i utbildningssektorn. Produktionsteknologierna antas sedan bero på kvoten mellan genomsnittligt humankapital och andelen statligt kapital i respektive sektor.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Erik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
policy, Tillväxt, humankapital, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1337428
date added to LUP
2006-04-26
date last changed
2010-08-03 10:49:14
@misc{1337428,
 abstract   = {I denna uppsats har förhållandet mellan statligt kapital, humankapital och ekonomisktillväxt undersökts genom en utvidgning av Lucas modellen. I utvidgningen specificeras hur statligt kapital har en positiv effekt i teknologin för utbildning och en negativ effekt i teknologin för privat produktion. Utvidgningen sker genom att staten fördelar sitt kapital mellan offentlig konsumtion i produktionssektorn och investeringar i utbildningssektorn. Produktionsteknologierna antas sedan bero på kvoten mellan genomsnittligt humankapital och andelen statligt kapital i respektive sektor.},
 author    = {Karlsson, Erik},
 keyword   = {policy,Tillväxt,humankapital,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur påverkas tillväxten av den offentliga sektorns storlek i förhållande till utbildningsnivån i samhället? En utvidgad Lucas modell},
 year     = {2006},
}