Advanced

Hälsoekonomisk utvärdering vid hälsofrämjande arbetsplatsprojekt

Andersson, Moa and Pamp, Alexandra (2004)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Under andra delen av 1990-talet började antalet sjukskrivningar i Sverige att öka drastiskt, vilket har medfört stora kostnader och problem för arbetsgivare och samhälle. Uppsatsen utgår från projektet ”Hälsosamt medarbetarskap” som inleds under våren 2004 av stadsdelsförvaltningen Limhamn-Bunkeflo i Malmö. Med detta projekt i bakgrunden var uppsatsens syfte att utreda vilka vinster/kostnader som kan uppnås då arbetsgivaren införlivar ett preventivt arbete för sina anställda. I uppsatsens teoridel görs en genomgång av de tre vanligaste hälsoekonomiska utvärderingsmetoderna cost-benefit analys (CBA), cost-effectiveness analys (CEA) och cost-utility analys (CUA). En av slutsatserna med uppsatsen är att området för hälsoekonomisk utvärdering... (More)
Under andra delen av 1990-talet började antalet sjukskrivningar i Sverige att öka drastiskt, vilket har medfört stora kostnader och problem för arbetsgivare och samhälle. Uppsatsen utgår från projektet ”Hälsosamt medarbetarskap” som inleds under våren 2004 av stadsdelsförvaltningen Limhamn-Bunkeflo i Malmö. Med detta projekt i bakgrunden var uppsatsens syfte att utreda vilka vinster/kostnader som kan uppnås då arbetsgivaren införlivar ett preventivt arbete för sina anställda. I uppsatsens teoridel görs en genomgång av de tre vanligaste hälsoekonomiska utvärderingsmetoderna cost-benefit analys (CBA), cost-effectiveness analys (CEA) och cost-utility analys (CUA). En av slutsatserna med uppsatsen är att området för hälsoekonomisk utvärdering av preventiva och hälsofrämjande arbetsplatsprojekt är relativt outforskat. Det fåtal studier som gjorts visar dock på vinster och därmed borde det finnas ett stort behov av utvärderingar av detta slag både på samhälls- och företagsnivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337442,
 abstract   = {Under andra delen av 1990-talet började antalet sjukskrivningar i Sverige att öka drastiskt, vilket har medfört stora kostnader och problem för arbetsgivare och samhälle. Uppsatsen utgår från projektet ”Hälsosamt medarbetarskap” som inleds under våren 2004 av stadsdelsförvaltningen Limhamn-Bunkeflo i Malmö. Med detta projekt i bakgrunden var uppsatsens syfte att utreda vilka vinster/kostnader som kan uppnås då arbetsgivaren införlivar ett preventivt arbete för sina anställda. I uppsatsens teoridel görs en genomgång av de tre vanligaste hälsoekonomiska utvärderingsmetoderna cost-benefit analys (CBA), cost-effectiveness analys (CEA) och cost-utility analys (CUA). En av slutsatserna med uppsatsen är att området för hälsoekonomisk utvärdering av preventiva och hälsofrämjande arbetsplatsprojekt är relativt outforskat. Det fåtal studier som gjorts visar dock på vinster och därmed borde det finnas ett stort behov av utvärderingar av detta slag både på samhälls- och företagsnivå.},
 author    = {Andersson, Moa and Pamp, Alexandra},
 keyword   = {ekonomisk teori,ekonomiska system,ekonomisk politik,Nationalekonomi,economic policy,economic systems,economic theory,econometrics,Economics,kostnader och effekter,prevention,arbetsplatsprojekt,hälsoekonomiska utvärderingsmetoder,ekonometri},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsoekonomisk utvärdering vid hälsofrämjande arbetsplatsprojekt},
 year     = {2004},
}