Advanced

Diversifiering och fenomenet Home Bias

Johansson, Jesper (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats studerar huruvida internationell diversifiering medför några vinster gentemot att följa en inhemsk strategi. Genom analys av dels sverigefonder och dels globalfonder slås det fast att så är fallet. En internationell strategi medför en lägre risk än en sverigekoncentrerad. Uppsatsen undersöker också fenomenet Home Bias, d.v.s. den snedvridning som innebär att en allt för stor andel av kapitalet placeras i hemlandet. Då en jämförelse görs mellan svenska globalfonder och utländska globalfonder visar det sig att de svenska innehåller en större andel svenska tillgångar än de övriga.
Således existerar Home Bias inom svenska globalfonder.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337464,
 abstract   = {Denna uppsats studerar huruvida internationell diversifiering medför några vinster gentemot att följa en inhemsk strategi. Genom analys av dels sverigefonder och dels globalfonder slås det fast att så är fallet. En internationell strategi medför en lägre risk än en sverigekoncentrerad. Uppsatsen undersöker också fenomenet Home Bias, d.v.s. den snedvridning som innebär att en allt för stor andel av kapitalet placeras i hemlandet. Då en jämförelse görs mellan svenska globalfonder och utländska globalfonder visar det sig att de svenska innehåller en större andel svenska tillgångar än de övriga.
Således existerar Home Bias inom svenska globalfonder.},
 author    = {Johansson, Jesper},
 keyword   = {behavioral finance,risk,portföljvalsteori,diversifiering,Home Bias,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diversifiering och fenomenet Home Bias},
 year     = {2008},
}