Advanced

Value at Risk - undersökning av Historisk simulering och varians- /Kovarians-metoden

Ferreira Gomes, Sebastian (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I dagens finansiella marknad utsätts de finansiella aktörerna för risk på sin strävan efter lönsamhet. Balansgången mellan att maximera verksamheten och risk har öppnat ögonen och ökat medvetenheten om behovet av att utvidga sina krav på att täcka upp kapital.
Efterfrågan på snabba, pedagogiska och säkra sätt att lätt kunna beräkna risk har därför snabbt ökat. Under de senaste åren har det därför blivit allt populärare att använda sig av riskmåttet ”Value at Risk” vilket kan definieras som; ”En portföljs maximala värdeminskning med en viss sannolikhet inom en viss tidsperiod” Jag har valt att göra en jämförelse mellan de två vanligaste modellerna som används för att räkna fram Value at Risk, Historisk simulering och... (More)
I dagens finansiella marknad utsätts de finansiella aktörerna för risk på sin strävan efter lönsamhet. Balansgången mellan att maximera verksamheten och risk har öppnat ögonen och ökat medvetenheten om behovet av att utvidga sina krav på att täcka upp kapital.
Efterfrågan på snabba, pedagogiska och säkra sätt att lätt kunna beräkna risk har därför snabbt ökat. Under de senaste åren har det därför blivit allt populärare att använda sig av riskmåttet ”Value at Risk” vilket kan definieras som; ”En portföljs maximala värdeminskning med en viss sannolikhet inom en viss tidsperiod” Jag har valt att göra en jämförelse mellan de två vanligaste modellerna som används för att räkna fram Value at Risk, Historisk simulering och Varians-/kovarians-metoden. De två modellerna kommer att testas mot tre olika tillgångar, guld, valutakurs Sek/£ samt aktieindex. Testerna görs med dagsdata och månadsdata över två olika observationsperioder, 250- och 500-dagar samt 360- och 180 månader. Testerna kommer även att göras med två olika konfidensintervall, 95-procenting och 99-procentig.
Modellerna kommer även att jämföras mot en tredje modell, Delta-Normal-Metoden. Här används statsobligation med fem års löptid som tillgång. Resultatet av undersökningen visar en viss skillnad mellan de två modellerna finns dock främst vid användandet av en högre konfidensnivå.
Sett till guld ligger den historiska simuleringen aningen bättre. Dock följer modellerna varandra bra vid månadsdata och en högre konfidensnivå.
Liknande resultat går att följa vid växelkurs sek/£. Här har båda modellerna en underskattning av Value at Risk, dock en aningen mindre för den historiska simuleringen. Aktieindex visar de jämnaste resultaten modellerna mellan. Skillnaderna kan dock ses vid en 99-procentig nivå där den historiska simuleringen får ett perfekt resultat och varians-/kovarians-metoden visar en mindre underskattning. Slutsatsen av min undersökning är att en jämförelse mellan Historisk simulering och Varians-/kovarians-metoden, två snabba, enkla och pedagogiska modeller som på många sätt är lika varandra resulterar den historiska simuleringen till en aning bättre resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337468,
 abstract   = {I dagens finansiella marknad utsätts de finansiella aktörerna för risk på sin strävan efter lönsamhet. Balansgången mellan att maximera verksamheten och risk har öppnat ögonen och ökat medvetenheten om behovet av att utvidga sina krav på att täcka upp kapital.
Efterfrågan på snabba, pedagogiska och säkra sätt att lätt kunna beräkna risk har därför snabbt ökat. Under de senaste åren har det därför blivit allt populärare att använda sig av riskmåttet ”Value at Risk” vilket kan definieras som; ”En portföljs maximala värdeminskning med en viss sannolikhet inom en viss tidsperiod” Jag har valt att göra en jämförelse mellan de två vanligaste modellerna som används för att räkna fram Value at Risk, Historisk simulering och Varians-/kovarians-metoden. De två modellerna kommer att testas mot tre olika tillgångar, guld, valutakurs Sek/£ samt aktieindex. Testerna görs med dagsdata och månadsdata över två olika observationsperioder, 250- och 500-dagar samt 360- och 180 månader. Testerna kommer även att göras med två olika konfidensintervall, 95-procenting och 99-procentig.
Modellerna kommer även att jämföras mot en tredje modell, Delta-Normal-Metoden. Här används statsobligation med fem års löptid som tillgång. Resultatet av undersökningen visar en viss skillnad mellan de två modellerna finns dock främst vid användandet av en högre konfidensnivå.
Sett till guld ligger den historiska simuleringen aningen bättre. Dock följer modellerna varandra bra vid månadsdata och en högre konfidensnivå.
Liknande resultat går att följa vid växelkurs sek/£. Här har båda modellerna en underskattning av Value at Risk, dock en aningen mindre för den historiska simuleringen. Aktieindex visar de jämnaste resultaten modellerna mellan. Skillnaderna kan dock ses vid en 99-procentig nivå där den historiska simuleringen får ett perfekt resultat och varians-/kovarians-metoden visar en mindre underskattning. Slutsatsen av min undersökning är att en jämförelse mellan Historisk simulering och Varians-/kovarians-metoden, två snabba, enkla och pedagogiska modeller som på många sätt är lika varandra resulterar den historiska simuleringen till en aning bättre resultat.},
 author    = {Ferreira Gomes, Sebastian},
 keyword   = {value at risk,historisk simulering,Varians-/Kovarians-metoden,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Value at Risk - undersökning av Historisk simulering och varians- /Kovarians-metoden},
 year     = {2008},
}