Advanced

Effektiv informationsökning på Internet utifrån användarnas perspektiv

Zech, Arina (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Storleken på informationsmängderna i vad som finns tillgänglig på Internet idag gör att söktjänster närmast är en nödvändighet för informationsökning. Ibland kan det upplevas att det är svårt att hitta begärd information hos söktjänster utan att få fram en mängd oönskade sidor, så att man måste hitta relevant information bland dem och filtrera bort irrelevant information. Ett problem för många söktjänster är hur de ska kunna ta hänsyn till användarnas individuella informationsbehov och därigenom skapa förutsättningar för effektivare sökprocesser. Denna magisteruppsats handlar om användarnas upplevelser av informationssökning på Internet. Syftet med uppsatsen är att undersöka den problematik som finns när man söker information med hjälp av... (More)
Storleken på informationsmängderna i vad som finns tillgänglig på Internet idag gör att söktjänster närmast är en nödvändighet för informationsökning. Ibland kan det upplevas att det är svårt att hitta begärd information hos söktjänster utan att få fram en mängd oönskade sidor, så att man måste hitta relevant information bland dem och filtrera bort irrelevant information. Ett problem för många söktjänster är hur de ska kunna ta hänsyn till användarnas individuella informationsbehov och därigenom skapa förutsättningar för effektivare sökprocesser. Denna magisteruppsats handlar om användarnas upplevelser av informationssökning på Internet. Syftet med uppsatsen är att undersöka den problematik som finns när man söker information med hjälp av söktjänster på webben, användarnas syn på olika söktjänster och att även få fram förbättringsförslag. Genom litteraturstudier, enkäter och intervjuer med Internetanvändare har jag försökt besvara hur söktjänsterna på webben ser ut, vilka söktjänster som oftast väljs, vilka problem användarna upplevt med informationsökning och vilka möjligheter de önskar/saknar. Studien visade att Google var den mest använda söktjänsten. Slutligen har jag fått fram förbättringsförslag för söktjänster som skulle kunna underlätta sökprocessen för användarna.
Uppsatsen avslutas med förslag till vidare forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zech, Arina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
informationssökning, sökprocess, söktjänst, sökverktyg, sökmotor, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1337481
date added to LUP
2006-01-30
date last changed
2010-08-03 10:49:02
@misc{1337481,
 abstract   = {Storleken på informationsmängderna i vad som finns tillgänglig på Internet idag gör att söktjänster närmast är en nödvändighet för informationsökning. Ibland kan det upplevas att det är svårt att hitta begärd information hos söktjänster utan att få fram en mängd oönskade sidor, så att man måste hitta relevant information bland dem och filtrera bort irrelevant information. Ett problem för många söktjänster är hur de ska kunna ta hänsyn till användarnas individuella informationsbehov och därigenom skapa förutsättningar för effektivare sökprocesser. Denna magisteruppsats handlar om användarnas upplevelser av informationssökning på Internet. Syftet med uppsatsen är att undersöka den problematik som finns när man söker information med hjälp av söktjänster på webben, användarnas syn på olika söktjänster och att även få fram förbättringsförslag. Genom litteraturstudier, enkäter och intervjuer med Internetanvändare har jag försökt besvara hur söktjänsterna på webben ser ut, vilka söktjänster som oftast väljs, vilka problem användarna upplevt med informationsökning och vilka möjligheter de önskar/saknar. Studien visade att Google var den mest använda söktjänsten. Slutligen har jag fått fram förbättringsförslag för söktjänster som skulle kunna underlätta sökprocessen för användarna.
Uppsatsen avslutas med förslag till vidare forskning.},
 author    = {Zech, Arina},
 keyword   = {informationssökning,sökprocess,söktjänst,sökverktyg,sökmotor,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektiv informationsökning på Internet utifrån användarnas perspektiv},
 year     = {2006},
}