Advanced

Inkomstskillnader mellan högutbildade - en jämförande studie av svenskfödda och utlandsfödda

Zimmer, Daniel (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen analyserar inkomstskillnader mellan högutbildade svenskfödda och utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden med hjälp av inkomstekvationer. Dataunderlaget kommer från ett tvärsnitt ur LINDA-databasen år 1999 och alla personer i dataunderlaget har genomgått en svensk universitets- eller högskoleutbildning. Två beroende inkomstvariabler finns med i dataunderlaget – årsinkomst och månadslön – för att studera tidsaspekten i inkomstskillnaderna. Det finns stora inkomstskillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda för det totala urvalet (särskilt för urvalet baserat på årsinkomst). Separata inkomstekvationer för de fyra utbildningsgrupperna i uppsatsen – undervisning, samhälle/juridik, teknik/naturvetenskap och medicin – visar att... (More)
Uppsatsen analyserar inkomstskillnader mellan högutbildade svenskfödda och utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden med hjälp av inkomstekvationer. Dataunderlaget kommer från ett tvärsnitt ur LINDA-databasen år 1999 och alla personer i dataunderlaget har genomgått en svensk universitets- eller högskoleutbildning. Två beroende inkomstvariabler finns med i dataunderlaget – årsinkomst och månadslön – för att studera tidsaspekten i inkomstskillnaderna. Det finns stora inkomstskillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda för det totala urvalet (särskilt för urvalet baserat på årsinkomst). Separata inkomstekvationer för de fyra utbildningsgrupperna i uppsatsen – undervisning, samhälle/juridik, teknik/naturvetenskap och medicin – visar att det är främst samhälle/juridik och teknik/naturvetenskap som har stora inkomstskillnader. Det kvarstår stora inkomstskillnader på den svenska arbetsmarknaden beroende på ursprung för högutbildade (särskilt för urvalet baserat på årsinkomst). En del av skillnaden kommer troligtvis från faktorer som inte relaterade till produktivitet, dvs det kan finnas viss diskriminering på den svenska arbetsmarknaden av utlandsfödda som genomgått en svensk universitets- eller högskoleutbildning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337522,
 abstract   = {Uppsatsen analyserar inkomstskillnader mellan högutbildade svenskfödda och utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden med hjälp av inkomstekvationer. Dataunderlaget kommer från ett tvärsnitt ur LINDA-databasen år 1999 och alla personer i dataunderlaget har genomgått en svensk universitets- eller högskoleutbildning. Två beroende inkomstvariabler finns med i dataunderlaget – årsinkomst och månadslön – för att studera tidsaspekten i inkomstskillnaderna. Det finns stora inkomstskillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda för det totala urvalet (särskilt för urvalet baserat på årsinkomst). Separata inkomstekvationer för de fyra utbildningsgrupperna i uppsatsen – undervisning, samhälle/juridik, teknik/naturvetenskap och medicin – visar att det är främst samhälle/juridik och teknik/naturvetenskap som har stora inkomstskillnader. Det kvarstår stora inkomstskillnader på den svenska arbetsmarknaden beroende på ursprung för högutbildade (särskilt för urvalet baserat på årsinkomst). En del av skillnaden kommer troligtvis från faktorer som inte relaterade till produktivitet, dvs det kan finnas viss diskriminering på den svenska arbetsmarknaden av utlandsfödda som genomgått en svensk universitets- eller högskoleutbildning.},
 author    = {Zimmer, Daniel},
 keyword   = {diskriminering,humankapital,Inkomstskillnader,högutbildade,utlandsfödda,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inkomstskillnader mellan högutbildade - en jämförande studie av svenskfödda och utlandsfödda},
 year     = {2008},
}