Advanced

Fair Trade - en litteraturstudie med fokus på premien

Irebo, Rikard (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen sammanfattar nationalekonomiska teorier kring fair trade och, för teorierna, relevant empiri. Störst vikt läggs vid fair trades prismekanism och vilka effekter samt bieffekter den innebär. Teorikapitlet består i princip av fyra delar; Premiens konsekvenser i effektivitetshänseende. Rational choice, om incitamenten att delta i fair trade. Därefter en handelsteoretisk jämförelse mellan fri handel och fair trade i heckscher-Ohlinmodllen. Sist undersöks vilka följder kooperativet som organisationsform får, främst i konkurrensrelaterade frågor. I empiriavsnittet undersöks i vilken mån fair trade lyckats höja och stabilisera deltagarnas inkomst samt vilka resurser som använts för att göra detta. Sist analyseras hur premien används,... (More)
Uppsatsen sammanfattar nationalekonomiska teorier kring fair trade och, för teorierna, relevant empiri. Störst vikt läggs vid fair trades prismekanism och vilka effekter samt bieffekter den innebär. Teorikapitlet består i princip av fyra delar; Premiens konsekvenser i effektivitetshänseende. Rational choice, om incitamenten att delta i fair trade. Därefter en handelsteoretisk jämförelse mellan fri handel och fair trade i heckscher-Ohlinmodllen. Sist undersöks vilka följder kooperativet som organisationsform får, främst i konkurrensrelaterade frågor. I empiriavsnittet undersöks i vilken mån fair trade lyckats höja och stabilisera deltagarnas inkomst samt vilka resurser som använts för att göra detta. Sist analyseras hur premien används, vilka investeringar den leder till och behovet av att mer aktivt hjälpa producenterna undvika en beroendeställning gentemot fair trade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337563,
 abstract   = {Uppsatsen sammanfattar nationalekonomiska teorier kring fair trade och, för teorierna, relevant empiri. Störst vikt läggs vid fair trades prismekanism och vilka effekter samt bieffekter den innebär. Teorikapitlet består i princip av fyra delar; Premiens konsekvenser i effektivitetshänseende. Rational choice, om incitamenten att delta i fair trade. Därefter en handelsteoretisk jämförelse mellan fri handel och fair trade i heckscher-Ohlinmodllen. Sist undersöks vilka följder kooperativet som organisationsform får, främst i konkurrensrelaterade frågor. I empiriavsnittet undersöks i vilken mån fair trade lyckats höja och stabilisera deltagarnas inkomst samt vilka resurser som använts för att göra detta. Sist analyseras hur premien används, vilka investeringar den leder till och behovet av att mer aktivt hjälpa producenterna undvika en beroendeställning gentemot fair trade.},
 author    = {Irebo, Rikard},
 keyword   = {Fair Trade,handelsteori,premieeffekter,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fair Trade - en litteraturstudie med fokus på premien},
 year     = {2008},
}