Advanced

Offentlig service på entreprenad- exemplet Nibblegården och Ärtan

Ståhl, Victor (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar utkontrakteringar i offentlig sektor och som praktikfall har utkontrakteringen av äldreboendena Nibblegården och Ärtan i Lunds kommun valts. Själva syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om vilka effekter som uppkommer vid utkontrakteringar. I uppsatsen diskuteras även vad som bör beaktas vid utkontrakteringsbeslut (eller återtagande av utkontrakterad verksamhet). Den innehåller också en analys av hur kontrakt mellan det offentliga och privata aktörer är utformade och hur utformningen stämmer överens med den ekonomiska litteraturen. Studien har visat på att det finns vissa skillnader finns mellan teori och empiri vad gäller kontrakts utformning. Inventarier och hjälpmedel ägs ofta av det offentliga, vilket... (More)
Denna uppsats behandlar utkontrakteringar i offentlig sektor och som praktikfall har utkontrakteringen av äldreboendena Nibblegården och Ärtan i Lunds kommun valts. Själva syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om vilka effekter som uppkommer vid utkontrakteringar. I uppsatsen diskuteras även vad som bör beaktas vid utkontrakteringsbeslut (eller återtagande av utkontrakterad verksamhet). Den innehåller också en analys av hur kontrakt mellan det offentliga och privata aktörer är utformade och hur utformningen stämmer överens med den ekonomiska litteraturen. Studien har visat på att det finns vissa skillnader finns mellan teori och empiri vad gäller kontrakts utformning. Inventarier och hjälpmedel ägs ofta av det offentliga, vilket även i de flesta fall kombineras med sanktionshot om viten (om de privata aktörerna missköter dem). Långa kontrakt med kontraktörerna gör dessutom att flera kostnader minskar. Dess påverkan på ex ante konkurrensen är utifrån denna studie oklar. Vid utkontrakteringsbeslut (eller beslut att återta verksamhet i offentlig drift) bör man ta hänsyn till ett brett spektrum av effekter för att de ska få förväntade effekter. Vidare kan man också se att utkontrakteringar har negativa effekter på möjligheterna att genomföra politiska reformer (såsom höjda kvinnolöner inom offentlig sektor). Studien visar också på att utkontrakteringar har flera negativa effekter för lönearbetare. Exempel på det är ökat arbetstempo, minskad arbetsplatsdemokrati samt minskade löner för de anställda som grupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337687,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar utkontrakteringar i offentlig sektor och som praktikfall har utkontrakteringen av äldreboendena Nibblegården och Ärtan i Lunds kommun valts. Själva syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om vilka effekter som uppkommer vid utkontrakteringar. I uppsatsen diskuteras även vad som bör beaktas vid utkontrakteringsbeslut (eller återtagande av utkontrakterad verksamhet). Den innehåller också en analys av hur kontrakt mellan det offentliga och privata aktörer är utformade och hur utformningen stämmer överens med den ekonomiska litteraturen. Studien har visat på att det finns vissa skillnader finns mellan teori och empiri vad gäller kontrakts utformning. Inventarier och hjälpmedel ägs ofta av det offentliga, vilket även i de flesta fall kombineras med sanktionshot om viten (om de privata aktörerna missköter dem). Långa kontrakt med kontraktörerna gör dessutom att flera kostnader minskar. Dess påverkan på ex ante konkurrensen är utifrån denna studie oklar. Vid utkontrakteringsbeslut (eller beslut att återta verksamhet i offentlig drift) bör man ta hänsyn till ett brett spektrum av effekter för att de ska få förväntade effekter. Vidare kan man också se att utkontrakteringar har negativa effekter på möjligheterna att genomföra politiska reformer (såsom höjda kvinnolöner inom offentlig sektor). Studien visar också på att utkontrakteringar har flera negativa effekter för lönearbetare. Exempel på det är ökat arbetstempo, minskad arbetsplatsdemokrati samt minskade löner för de anställda som grupp.},
 author    = {Ståhl, Victor},
 keyword   = {Utkontrakteringar äldreboende samhällseffekter personaleffekter,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Offentlig service på entreprenad- exemplet Nibblegården och Ärtan},
 year     = {2006},
}