Advanced

Patentkapplöpningar och optimering av investeringar

Morkved, Sofie Hagerup (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Företag inom teknologisk industri konkurrerar om ständiga innovationer och patent. Det är endast det första företaget som uppnår patent för en innovation. Det uppstår därför patentkapplöpningar. Dessa kan analyseras utifrån olika modeller. I denna uppsats behandlas enkel modell och learningmodell. För att vinna patentkapplöpningar måste företagen optimera sina investeringar. Detta kan göras på olika sätt. Vid learningmodell kan dessutom Markov beslutsprocess användas. Denna modell är utvecklad inom matematik, men har under de senaste åren också tillämpats på områden som investeringar vid patentkapplöpningar. Vidare är det inte säkert att investeringar är optimala utifrån samhällsperspektiv, trots att de är det utifrån företagens synpunkt.... (More)
Företag inom teknologisk industri konkurrerar om ständiga innovationer och patent. Det är endast det första företaget som uppnår patent för en innovation. Det uppstår därför patentkapplöpningar. Dessa kan analyseras utifrån olika modeller. I denna uppsats behandlas enkel modell och learningmodell. För att vinna patentkapplöpningar måste företagen optimera sina investeringar. Detta kan göras på olika sätt. Vid learningmodell kan dessutom Markov beslutsprocess användas. Denna modell är utvecklad inom matematik, men har under de senaste åren också tillämpats på områden som investeringar vid patentkapplöpningar. Vidare är det inte säkert att investeringar är optimala utifrån samhällsperspektiv, trots att de är det utifrån företagens synpunkt. Eftersom företagens investeringar i innovationer påverkas av regleringar, kan ändringar i regleringarna vara ett sätt att gå tillväga för att investeringarna skall närma sig det socialt optimala. Det är en förutsättning att läsaren har en viss matematisk förståelse då uppsatsen omfattar flera matematiska härledningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337721,
 abstract   = {Företag inom teknologisk industri konkurrerar om ständiga innovationer och patent. Det är endast det första företaget som uppnår patent för en innovation. Det uppstår därför patentkapplöpningar. Dessa kan analyseras utifrån olika modeller. I denna uppsats behandlas enkel modell och learningmodell. För att vinna patentkapplöpningar måste företagen optimera sina investeringar. Detta kan göras på olika sätt. Vid learningmodell kan dessutom Markov beslutsprocess användas. Denna modell är utvecklad inom matematik, men har under de senaste åren också tillämpats på områden som investeringar vid patentkapplöpningar. Vidare är det inte säkert att investeringar är optimala utifrån samhällsperspektiv, trots att de är det utifrån företagens synpunkt. Eftersom företagens investeringar i innovationer påverkas av regleringar, kan ändringar i regleringarna vara ett sätt att gå tillväga för att investeringarna skall närma sig det socialt optimala. Det är en förutsättning att läsaren har en viss matematisk förståelse då uppsatsen omfattar flera matematiska härledningar.},
 author    = {Morkved, Sofie Hagerup},
 keyword   = {Patentkapplöpningar,Enkel modell,Learningmodell,Markov beslutsprocess,Patentreglering,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patentkapplöpningar och optimering av investeringar},
 year     = {2008},
}