Advanced

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt - En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Bill, Sofia (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det går att påvisa några samband mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt. Med hjälp av multipel regressionsanalys undersöks paneldata från EU-15. Den beroende variabeln, ekonomisk tillväxt, förklaras av en rad oberoende variabler. Olika modeller testas för att se om tillförandet av jämställdhetsvariabler förbättrar modellen. För att avgöra om så är fallet undersöks förändringen i justerad förklaringsgrad. Några tydliga samband mellan kvinnlig sysselsättning och ekonomisk tillväxt går ej att påvisa.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337787,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka om det går att påvisa några samband mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt. Med hjälp av multipel regressionsanalys undersöks paneldata från EU-15. Den beroende variabeln, ekonomisk tillväxt, förklaras av en rad oberoende variabler. Olika modeller testas för att se om tillförandet av jämställdhetsvariabler förbättrar modellen. För att avgöra om så är fallet undersöks förändringen i justerad förklaringsgrad. Några tydliga samband mellan kvinnlig sysselsättning och ekonomisk tillväxt går ej att påvisa.},
 author    = {Bill, Sofia},
 keyword   = {ekonomisk tillväxt,jämställdhet,paneldata,kvinnlig sysselsättning,EU-15,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jämställdhet och ekonomisk tillväxt - En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15},
 year     = {2008},
}