Advanced

DELTIDSARBETSLÖSHETEN I SVERIGE - En studie om utveckling och bestämningsfaktorer

Hamzic, Mersiha (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Undersysselsättning eller ofrivillig deltidsarbetslöshet är vanligt förekommande på arbetsmarknaden i Sverige idag. Liksom deltidsarbete domineras även ofrivillig deltidsarbetslöshet av kvinnor. Men även män är både deltidssysselsatta och ofrivilligt deltidsarbetslösa. Syfte med den här uppsatsen är att undersöka vilka grupper som är ofrivilligt deltidsarbetslösa samt hur fenomenet påverkas av arbetslöshetsersättningen. Data som används i uppsatsen är från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar samt statistik från Arbetsmarknadsverket. En individ är ofrivilligt deltidsarbetslös eller undersysselsatt om hon/han, p.g.a. arbetsmarknadsskäl, arbetar färre timmar än önskat. Båda könen inkluderas i analysen i den här uppsatsen.... (More)
Undersysselsättning eller ofrivillig deltidsarbetslöshet är vanligt förekommande på arbetsmarknaden i Sverige idag. Liksom deltidsarbete domineras även ofrivillig deltidsarbetslöshet av kvinnor. Men även män är både deltidssysselsatta och ofrivilligt deltidsarbetslösa. Syfte med den här uppsatsen är att undersöka vilka grupper som är ofrivilligt deltidsarbetslösa samt hur fenomenet påverkas av arbetslöshetsersättningen. Data som används i uppsatsen är från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar samt statistik från Arbetsmarknadsverket. En individ är ofrivilligt deltidsarbetslös eller undersysselsatt om hon/han, p.g.a. arbetsmarknadsskäl, arbetar färre timmar än önskat. Båda könen inkluderas i analysen i den här uppsatsen. Ofrivilligt deltidsarbetslösa är en del av de deltidssysselsatta. För att uppnå en klarare bild rörande situationen på arbetsmarknaden analyseras båda grupperna. I den ekonometriska analysen används data från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar för år 2002. Där studeras olika faktorer som enligt uppsatsens första del och enligt tidigare undersökningar kan tänkas ha en inverkan på ofrivillig deltidsarbetslöshet. Slutsatsen utifrån analyserna är att det finns olika faktorer, bl.a. åldersgrupp, anställningssätt, företagsstorlek, ursprungsland m.fl., som påverkar att en deltidssysselsatt blir undersysselsatt. Utifrån de ekonomiska teorierna kan även ett samband mellan deltidsarbetslöshet och arbetslöshetsersättningen finnas. För en fullständig slutsats krävs ytterligare undersökningar samt förbättrade mätningar av antalet ofrivilligt deltidsarbetslösa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337796,
 abstract   = {Undersysselsättning eller ofrivillig deltidsarbetslöshet är vanligt förekommande på arbetsmarknaden i Sverige idag. Liksom deltidsarbete domineras även ofrivillig deltidsarbetslöshet av kvinnor. Men även män är både deltidssysselsatta och ofrivilligt deltidsarbetslösa. Syfte med den här uppsatsen är att undersöka vilka grupper som är ofrivilligt deltidsarbetslösa samt hur fenomenet påverkas av arbetslöshetsersättningen. Data som används i uppsatsen är från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar samt statistik från Arbetsmarknadsverket. En individ är ofrivilligt deltidsarbetslös eller undersysselsatt om hon/han, p.g.a. arbetsmarknadsskäl, arbetar färre timmar än önskat. Båda könen inkluderas i analysen i den här uppsatsen. Ofrivilligt deltidsarbetslösa är en del av de deltidssysselsatta. För att uppnå en klarare bild rörande situationen på arbetsmarknaden analyseras båda grupperna. I den ekonometriska analysen används data från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar för år 2002. Där studeras olika faktorer som enligt uppsatsens första del och enligt tidigare undersökningar kan tänkas ha en inverkan på ofrivillig deltidsarbetslöshet. Slutsatsen utifrån analyserna är att det finns olika faktorer, bl.a. åldersgrupp, anställningssätt, företagsstorlek, ursprungsland m.fl., som påverkar att en deltidssysselsatt blir undersysselsatt. Utifrån de ekonomiska teorierna kan även ett samband mellan deltidsarbetslöshet och arbetslöshetsersättningen finnas. För en fullständig slutsats krävs ytterligare undersökningar samt förbättrade mätningar av antalet ofrivilligt deltidsarbetslösa.},
 author    = {Hamzic, Mersiha},
 keyword   = {arbetsutbud,Ofrivilligt deltidsarbetslösa,deltidssysselsatta,arbetskraftsefterfrågan och arbetslöshetsersättning.,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {DELTIDSARBETSLÖSHETEN I SVERIGE - En studie om utveckling och bestämningsfaktorer},
 year     = {2008},
}