Advanced

Positiv särbehandling - en metod som motverkar diskriminering eller skapar nya orättvisor?

Sigvardsson, Helena (2008)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Positiv särbehandling är ett ständigt aktuellt ämne. Frågor som diskuteras är bland annat var gränserna går mellan positiv särbehandling och otillåten diskriminering, samt om dessa typer av åtgärder kan rättfärdigas som medel för att uppnå rättvisa mellan grupper. Positiv särbehandling finns reglerad i nationell såväl som EG-rättslig lagstiftning. I svensk rätt återfinns undantaget från direkt diskriminering i Jämställdhetslag (1991:433). I gemenskapsrätten stadgas rätten till positiv särbehandling i artikel 141.4 EG-fördraget, likabehandlingsdirektivet samt i rådets rekommendation 84/635/EEG. Det är endast särbehandling på grund av kön som är tillåten. Då gränserna för positiv särbehandling inte är helt klara har EG-domstolen genom ett... (More)
Positiv särbehandling är ett ständigt aktuellt ämne. Frågor som diskuteras är bland annat var gränserna går mellan positiv särbehandling och otillåten diskriminering, samt om dessa typer av åtgärder kan rättfärdigas som medel för att uppnå rättvisa mellan grupper. Positiv särbehandling finns reglerad i nationell såväl som EG-rättslig lagstiftning. I svensk rätt återfinns undantaget från direkt diskriminering i Jämställdhetslag (1991:433). I gemenskapsrätten stadgas rätten till positiv särbehandling i artikel 141.4 EG-fördraget, likabehandlingsdirektivet samt i rådets rekommendation 84/635/EEG. Det är endast särbehandling på grund av kön som är tillåten. Då gränserna för positiv särbehandling inte är helt klara har EG-domstolen genom ett antal rättsfall fastställt vissa principer. Dessa är att positiv särbehandling är tillåten vid lika eller nästan lika meriter, då en egenskap såsom kön inte automatiskt och ovillkorligt innebär ett företräde, att en objektiv bedömning görs av meriter och personliga förhållanden där även icke-traditionella meriter får vägas in, att denna bedömning görs utifrån klara kriterier samt om särbehandling står i proportion till ändamålet. Debatten om positiv särbehandling gäller huruvida dessa åtgärder utgör en möjlighet för alla människors rätt till likabehandling, eller om de snarare kan sägas vara motsatsen till denna princip. Förslag på alternativa lösningar till positiv särbehandling diskuteras också i denna debatt. Exempelvis föreslås arbetsrotation bland de anställda på arbetsplatsen samt att arbetsgivaren då denne ska anställa har rutiner som ökar chanserna att få in ansökningar från tidigare underrepresenterade grupper. Förslag på att tillämpa positiv särbehandling under en begränsad period förekommer också. Någon typ av åtgärder krävs för att åstadkomma en mer rättvis fördelning mellan bland annat män och kvinnor. Frågan är om positiv särbehandling är rätt sätt att nå detta mål. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sigvardsson, Helena
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
diskriminering, likabehandling, kön, Positiv särbehandling, jämlikhet, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1337801
date added to LUP
2008-12-10
date last changed
2010-08-03 10:52:01
@misc{1337801,
 abstract   = {Positiv särbehandling är ett ständigt aktuellt ämne. Frågor som diskuteras är bland annat var gränserna går mellan positiv särbehandling och otillåten diskriminering, samt om dessa typer av åtgärder kan rättfärdigas som medel för att uppnå rättvisa mellan grupper. Positiv särbehandling finns reglerad i nationell såväl som EG-rättslig lagstiftning. I svensk rätt återfinns undantaget från direkt diskriminering i Jämställdhetslag (1991:433). I gemenskapsrätten stadgas rätten till positiv särbehandling i artikel 141.4 EG-fördraget, likabehandlingsdirektivet samt i rådets rekommendation 84/635/EEG. Det är endast särbehandling på grund av kön som är tillåten. Då gränserna för positiv särbehandling inte är helt klara har EG-domstolen genom ett antal rättsfall fastställt vissa principer. Dessa är att positiv särbehandling är tillåten vid lika eller nästan lika meriter, då en egenskap såsom kön inte automatiskt och ovillkorligt innebär ett företräde, att en objektiv bedömning görs av meriter och personliga förhållanden där även icke-traditionella meriter får vägas in, att denna bedömning görs utifrån klara kriterier samt om särbehandling står i proportion till ändamålet. Debatten om positiv särbehandling gäller huruvida dessa åtgärder utgör en möjlighet för alla människors rätt till likabehandling, eller om de snarare kan sägas vara motsatsen till denna princip. Förslag på alternativa lösningar till positiv särbehandling diskuteras också i denna debatt. Exempelvis föreslås arbetsrotation bland de anställda på arbetsplatsen samt att arbetsgivaren då denne ska anställa har rutiner som ökar chanserna att få in ansökningar från tidigare underrepresenterade grupper. Förslag på att tillämpa positiv särbehandling under en begränsad period förekommer också. Någon typ av åtgärder krävs för att åstadkomma en mer rättvis fördelning mellan bland annat män och kvinnor. Frågan är om positiv särbehandling är rätt sätt att nå detta mål.},
 author    = {Sigvardsson, Helena},
 keyword   = {diskriminering,likabehandling,kön,Positiv särbehandling,jämlikhet,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Positiv särbehandling - en metod som motverkar diskriminering eller skapar nya orättvisor?},
 year     = {2008},
}