Advanced

The Post-Earnings-Announcement-Drift - PÅ den svenska marknaden

Setterlund, Stefan (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Uppsatsens titel: The Post-Earnings-Announcement-Drift - På den svenska marknaden. Seminariedatum: 2008-06-02 Ämne/Kurs: NEKM01 – Examensarbete magisternivå 15hp Författare: Stefan Setterlund Handledare: Hossein Asgharian Fem nyckelord: The Post-Earnings-Announcement-Drift, earnings momentum, anomalier, oförväntade vinster, likviditet. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om fenomenet the postearnings-announcement-drift (PEAD), eller earnings momentum
som det också brukar benämnas som, finns på den svenska
aktiemarknaden. Detta för att se om man eventuellt kan bilda en
vinstgivande lång/kort strategi genom att utnyttja dessa välkända
anomalier. Metod: Undersökningen genomförs genom att bilda portföljer med aktier... (More)
Sammanfattning Uppsatsens titel: The Post-Earnings-Announcement-Drift - På den svenska marknaden. Seminariedatum: 2008-06-02 Ämne/Kurs: NEKM01 – Examensarbete magisternivå 15hp Författare: Stefan Setterlund Handledare: Hossein Asgharian Fem nyckelord: The Post-Earnings-Announcement-Drift, earnings momentum, anomalier, oförväntade vinster, likviditet. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om fenomenet the postearnings-announcement-drift (PEAD), eller earnings momentum
som det också brukar benämnas som, finns på den svenska
aktiemarknaden. Detta för att se om man eventuellt kan bilda en
vinstgivande lång/kort strategi genom att utnyttja dessa välkända
anomalier. Metod: Undersökningen genomförs genom att bilda portföljer med aktier från AFGX, sorterade efter oförväntade vinster och likviditet.
Sedan jämförs avkastningarna från de olika portföljerna för att se
om de portföljerna med högst oförväntad vinst ger högre
avkastning än de portföljerna med lägst oförväntad vinst. Slutsats: Fenomenet PEAD finns på den svenska aktiemarknaden.
Avkastningen tenderar att vara högre för portföljer med aktier som
presenterat en hög oförväntad vinst och avkastningen tenderar
också att vara högre för de mer illikvida portföljerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337805,
 abstract   = {Sammanfattning Uppsatsens titel: The Post-Earnings-Announcement-Drift - På den svenska marknaden. Seminariedatum: 2008-06-02 Ämne/Kurs: NEKM01 – Examensarbete magisternivå 15hp Författare: Stefan Setterlund Handledare: Hossein Asgharian Fem nyckelord: The Post-Earnings-Announcement-Drift, earnings momentum, anomalier, oförväntade vinster, likviditet. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om fenomenet the postearnings-announcement-drift (PEAD), eller earnings momentum
som det också brukar benämnas som, finns på den svenska
aktiemarknaden. Detta för att se om man eventuellt kan bilda en
vinstgivande lång/kort strategi genom att utnyttja dessa välkända
anomalier. Metod: Undersökningen genomförs genom att bilda portföljer med aktier från AFGX, sorterade efter oförväntade vinster och likviditet.
Sedan jämförs avkastningarna från de olika portföljerna för att se
om de portföljerna med högst oförväntad vinst ger högre
avkastning än de portföljerna med lägst oförväntad vinst. Slutsats: Fenomenet PEAD finns på den svenska aktiemarknaden.
Avkastningen tenderar att vara högre för portföljer med aktier som
presenterat en hög oförväntad vinst och avkastningen tenderar
också att vara högre för de mer illikvida portföljerna.},
 author    = {Setterlund, Stefan},
 keyword   = {Likviditet,Anomalier,The Post-Earnings-Announcement-Drift,earnings momentum,oförväntade vinster,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Post-Earnings-Announcement-Drift - PÅ den svenska marknaden},
 year     = {2008},
}