Advanced

Mobil positionering vs Personlig integritet

Aronsson, Terese and Maxedius, Sara (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
År 2003 hade hela 90 procent av Sveriges befolkning i åldern mellan 16-75 år, enligt Statistiska Central Byrån, tillgång till mobiltelefon. När mobiltelefonanvändaren använder mobiltelefonen blir han eller hon automatiskt sårbar för övervakning i form av bland annat mobil positionering. Mobil positionering är en teknik som används för att ta reda på var en viss mobiltelefon befinner sig geografiskt vid en viss tidpunkt. Är mobiltelefonen påslagen är det också möjligt att ta reda på dess geografiska position. En viktig aspekt med mobil positionering är skyddandet av den personliga integriteten. Syftet med uppsatsen är att utvärdera tjänsten mobil positionering ur ett användarperspektiv. Anledningen till att vi har valt ett... (More)
År 2003 hade hela 90 procent av Sveriges befolkning i åldern mellan 16-75 år, enligt Statistiska Central Byrån, tillgång till mobiltelefon. När mobiltelefonanvändaren använder mobiltelefonen blir han eller hon automatiskt sårbar för övervakning i form av bland annat mobil positionering. Mobil positionering är en teknik som används för att ta reda på var en viss mobiltelefon befinner sig geografiskt vid en viss tidpunkt. Är mobiltelefonen påslagen är det också möjligt att ta reda på dess geografiska position. En viktig aspekt med mobil positionering är skyddandet av den personliga integriteten. Syftet med uppsatsen är att utvärdera tjänsten mobil positionering ur ett användarperspektiv. Anledningen till att vi har valt ett användarperspektiv är för att det är lätt att missa viktiga aspekter, om man inte frågar dem vars personliga integritet skall skyddas. Man kan även på grund av detta göra felaktiga antaganden om vad som är ett integritetsproblem eller inte. Undersökningen har genomförts bland studerande vid Lunds Universitet som en surveyundersökning med strukturerade telefonintervjuer som datainsamlingsmetod. I undersökningen framkom det att nästan hälften av individerna inte är medvetna om att tjänsten mobil positionering existerar. Detta har också resulterat i att tjänsten mobil positionering i dagsläget inte anses som särskilt integritetskränkande. Detta trots att det idag finns ett överhängande teoretiskt hot att integriteten faktiskt kan kränkas. Det skall dock påpekas att individer har bestämda åsikter om när och av vem tjänsten bör användas, vilket utvecklare, säljare och tillhandahållare av tjänsten mobil positionering bör tänka på. För annars finns det risk, att i framtiden, hamna i ett läge där den enskilde individen väljer att avstå från att använda mobiltelefonen till fördel för den personliga integriteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aronsson, Terese and Maxedius, Sara
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Mobil positionering, personlig integritet och attityder, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1337837
date added to LUP
2006-06-15
date last changed
2010-08-03 10:49:19
@misc{1337837,
 abstract   = {År 2003 hade hela 90 procent av Sveriges befolkning i åldern mellan 16-75 år, enligt Statistiska Central Byrån, tillgång till mobiltelefon. När mobiltelefonanvändaren använder mobiltelefonen blir han eller hon automatiskt sårbar för övervakning i form av bland annat mobil positionering. Mobil positionering är en teknik som används för att ta reda på var en viss mobiltelefon befinner sig geografiskt vid en viss tidpunkt. Är mobiltelefonen påslagen är det också möjligt att ta reda på dess geografiska position. En viktig aspekt med mobil positionering är skyddandet av den personliga integriteten. Syftet med uppsatsen är att utvärdera tjänsten mobil positionering ur ett användarperspektiv. Anledningen till att vi har valt ett användarperspektiv är för att det är lätt att missa viktiga aspekter, om man inte frågar dem vars personliga integritet skall skyddas. Man kan även på grund av detta göra felaktiga antaganden om vad som är ett integritetsproblem eller inte. Undersökningen har genomförts bland studerande vid Lunds Universitet som en surveyundersökning med strukturerade telefonintervjuer som datainsamlingsmetod. I undersökningen framkom det att nästan hälften av individerna inte är medvetna om att tjänsten mobil positionering existerar. Detta har också resulterat i att tjänsten mobil positionering i dagsläget inte anses som särskilt integritetskränkande. Detta trots att det idag finns ett överhängande teoretiskt hot att integriteten faktiskt kan kränkas. Det skall dock påpekas att individer har bestämda åsikter om när och av vem tjänsten bör användas, vilket utvecklare, säljare och tillhandahållare av tjänsten mobil positionering bör tänka på. För annars finns det risk, att i framtiden, hamna i ett läge där den enskilde individen väljer att avstå från att använda mobiltelefonen till fördel för den personliga integriteten.},
 author    = {Aronsson, Terese and Maxedius, Sara},
 keyword   = {Mobil positionering,personlig integritet och attityder,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mobil positionering vs Personlig integritet},
 year     = {2006},
}