Advanced

Framtiden är rörlig!

Gudmundsdottir, Sunna Hlin and Andersson, Emma (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Företag behöver öka farten på införandet av mobila system för att kunna hänga med i den hårt ökande konkurrensen och globaliseringen som sker. För att satsa pengar i ny teknik är det dock viktigt att se tydliga affärsfördelar med investeringen. Här saknas kunskaper och medvetenhet hos företag om möjlig effektivisering som mobila system kan medföra i verksamheter. Syftet med undersökningen är att utvärdera Pågens mobila system utifrån ett organisatoriskt effektivitetsperspektiv. En fallstudie på Pågen AB har genomförts där effekterna av införandet av deras mobila orderhanteringssystem utvärderas. Som utvärderingsinstrument har effektivitetsmodellen Competing Values Framework använts som är utvecklad av Quinn och Rohrbaugh. Resultatet visade... (More)
Företag behöver öka farten på införandet av mobila system för att kunna hänga med i den hårt ökande konkurrensen och globaliseringen som sker. För att satsa pengar i ny teknik är det dock viktigt att se tydliga affärsfördelar med investeringen. Här saknas kunskaper och medvetenhet hos företag om möjlig effektivisering som mobila system kan medföra i verksamheter. Syftet med undersökningen är att utvärdera Pågens mobila system utifrån ett organisatoriskt effektivitetsperspektiv. En fallstudie på Pågen AB har genomförts där effekterna av införandet av deras mobila orderhanteringssystem utvärderas. Som utvärderingsinstrument har effektivitetsmodellen Competing Values Framework använts som är utvecklad av Quinn och Rohrbaugh. Resultatet visade att den mest påtagliga effektiviseringen är kostnadsbesparingar, tidsbesparingar och minskad felhantering. Även kundtillfredställelse och kundservicen ökade i samband med införande av mobila system samt säkrare arbetsrutiner och ökad stabilisering i verksamheten. Det uppkom även en viss effektivisering gällande ökade värde av mänskliga resurser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gudmundsdottir, Sunna Hlin and Andersson, Emma
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
effektivitet, mobilitet, Mobila system, Competing Values Framework, CVF, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1337876
date added to LUP
2006-09-08
date last changed
2010-08-03 10:49:26
@misc{1337876,
 abstract   = {Företag behöver öka farten på införandet av mobila system för att kunna hänga med i den hårt ökande konkurrensen och globaliseringen som sker. För att satsa pengar i ny teknik är det dock viktigt att se tydliga affärsfördelar med investeringen. Här saknas kunskaper och medvetenhet hos företag om möjlig effektivisering som mobila system kan medföra i verksamheter. Syftet med undersökningen är att utvärdera Pågens mobila system utifrån ett organisatoriskt effektivitetsperspektiv. En fallstudie på Pågen AB har genomförts där effekterna av införandet av deras mobila orderhanteringssystem utvärderas. Som utvärderingsinstrument har effektivitetsmodellen Competing Values Framework använts som är utvecklad av Quinn och Rohrbaugh. Resultatet visade att den mest påtagliga effektiviseringen är kostnadsbesparingar, tidsbesparingar och minskad felhantering. Även kundtillfredställelse och kundservicen ökade i samband med införande av mobila system samt säkrare arbetsrutiner och ökad stabilisering i verksamheten. Det uppkom även en viss effektivisering gällande ökade värde av mänskliga resurser.},
 author    = {Gudmundsdottir, Sunna Hlin and Andersson, Emma},
 keyword   = {effektivitet,mobilitet,Mobila system,Competing Values Framework,CVF,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Framtiden är rörlig!},
 year     = {2006},
}