Advanced

Läkemedel och rättvisa - En studie av Läkemedelsförmånsnämndens prioriteringsgrunder

Jeppsson, Anna (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Nödvändigheten att, inom hälso- och sjukvården, välja mellan olika handlingsalternativ grundar sig i knappheten på resurser. I Sverige har läkemedelsutgifterna stigit lavinartat de senaste årtionden. Av denna anledning har debatten om fördelning aktualiserats. Med bakgrund av denna information, har jag gjort en undersökning av Läkemedelsförmåns-nämndens, LFN, arbete gällande subvention av olika läkemedel. Mitt syfte har varit att utröna om nämnden, för att öka rättvisan, kan göra andra avvägningar. Efter en genomgång av ett antal rättviseprinciper samt det arbete som liknande nämnder utför i andra länder, har jag kommit fram till ett antal förslag till förändringar. Med stöd från den diskursiva rättviseteorin anser jag att LFN borde lämna... (More)
Nödvändigheten att, inom hälso- och sjukvården, välja mellan olika handlingsalternativ grundar sig i knappheten på resurser. I Sverige har läkemedelsutgifterna stigit lavinartat de senaste årtionden. Av denna anledning har debatten om fördelning aktualiserats. Med bakgrund av denna information, har jag gjort en undersökning av Läkemedelsförmåns-nämndens, LFN, arbete gällande subvention av olika läkemedel. Mitt syfte har varit att utröna om nämnden, för att öka rättvisan, kan göra andra avvägningar. Efter en genomgång av ett antal rättviseprinciper samt det arbete som liknande nämnder utför i andra länder, har jag kommit fram till ett antal förslag till förändringar. Med stöd från den diskursiva rättviseteorin anser jag att LFN borde lämna dörren öppen för fler individuella subventionsbeslut. Likaså anser jag att det borde finnas flera nivåer av subventioner, där mediciner för olika allvarliga hälsotillstånd subventioneras olika. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337917,
 abstract   = {Nödvändigheten att, inom hälso- och sjukvården, välja mellan olika handlingsalternativ grundar sig i knappheten på resurser. I Sverige har läkemedelsutgifterna stigit lavinartat de senaste årtionden. Av denna anledning har debatten om fördelning aktualiserats. Med bakgrund av denna information, har jag gjort en undersökning av Läkemedelsförmåns-nämndens, LFN, arbete gällande subvention av olika läkemedel. Mitt syfte har varit att utröna om nämnden, för att öka rättvisan, kan göra andra avvägningar. Efter en genomgång av ett antal rättviseprinciper samt det arbete som liknande nämnder utför i andra länder, har jag kommit fram till ett antal förslag till förändringar. Med stöd från den diskursiva rättviseteorin anser jag att LFN borde lämna dörren öppen för fler individuella subventionsbeslut. Likaså anser jag att det borde finnas flera nivåer av subventioner, där mediciner för olika allvarliga hälsotillstånd subventioneras olika.},
 author    = {Jeppsson, Anna},
 keyword   = {QALY,Läkemedelsförmånsnämnden,rättviseteori,prioriteringar,kostnadseffektvitetsanalys,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Läkemedel och rättvisa - En studie av Läkemedelsförmånsnämndens prioriteringsgrunder},
 year     = {2006},
}