Advanced

Från Timbuktu till Lomé - en studie av kolonialismens effekter på handeln och förutsättningarna för tillväxt i Västafrika

Nilsson, Filip (2006)
Department of Economic History
Abstract (Swedish)
Kolonialismen har av många pekats ut som en central anledning till den avsaknad av ekonomisk tillväxt som idag kännetecknar Afrika. Genom en analys av tre aspekter som är teoretiskt sammankopplade med kolonialismen, den ensidiga handeln, avsaknaden av regional handel samt försämrade bytesvillkor besvaras frågan om hur kolonialismen förändrade den Västafrikanska handeln. Diskussio¬nen går sedan över till hur dessa förändringar i sin tur påverkade regionens förut¬sättningar för ekonomisk tillväxt. Analysen tar sin början med kolonialismens intåg i regionen kring 1885 och sträcker sig fram till nutid. Slutsatsen är att även om kolonialismen förde med sig ett antal förändringar, såsom en kraftigt ökad handel med Europa och kroniska... (More)
Kolonialismen har av många pekats ut som en central anledning till den avsaknad av ekonomisk tillväxt som idag kännetecknar Afrika. Genom en analys av tre aspekter som är teoretiskt sammankopplade med kolonialismen, den ensidiga handeln, avsaknaden av regional handel samt försämrade bytesvillkor besvaras frågan om hur kolonialismen förändrade den Västafrikanska handeln. Diskussio¬nen går sedan över till hur dessa förändringar i sin tur påverkade regionens förut¬sättningar för ekonomisk tillväxt. Analysen tar sin början med kolonialismens intåg i regionen kring 1885 och sträcker sig fram till nutid. Slutsatsen är att även om kolonialismen förde med sig ett antal förändringar, såsom en kraftigt ökad handel med Europa och kroniska bytesunderskott, är det tydligt att den inte för¬ändrade den grundläggande handelsstrukturen i Västafrika. Det stora problemet för de västafrikanska länderna är att deras export består av ett fåtal råvaror med begränsad efterfrågan vilket gör att handeln, som den nu bedrivs, inte har potenti¬alen att skapa en långsiktig tillväxt. Svårigheten med att förändra denna negativa struktur tyder på att problemet är de interna strukturella förhållandena och nutida handelshinder, inte endast det koloniala arvet även om detta säkert påverkat de förstnämnda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Filip
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ekonomisk tillväxt, handel, Västafrika, kolonialismen, bytesvillkor., Social and economic history, Ekonomisk och social historia
language
Swedish
id
1337939
date added to LUP
2006-01-16
date last changed
2010-08-03 10:49:00
@misc{1337939,
 abstract   = {Kolonialismen har av många pekats ut som en central anledning till den avsaknad av ekonomisk tillväxt som idag kännetecknar Afrika. Genom en analys av tre aspekter som är teoretiskt sammankopplade med kolonialismen, den ensidiga handeln, avsaknaden av regional handel samt försämrade bytesvillkor besvaras frågan om hur kolonialismen förändrade den Västafrikanska handeln. Diskussio¬nen går sedan över till hur dessa förändringar i sin tur påverkade regionens förut¬sättningar för ekonomisk tillväxt. Analysen tar sin början med kolonialismens intåg i regionen kring 1885 och sträcker sig fram till nutid. Slutsatsen är att även om kolonialismen förde med sig ett antal förändringar, såsom en kraftigt ökad handel med Europa och kroniska bytesunderskott, är det tydligt att den inte för¬ändrade den grundläggande handelsstrukturen i Västafrika. Det stora problemet för de västafrikanska länderna är att deras export består av ett fåtal råvaror med begränsad efterfrågan vilket gör att handeln, som den nu bedrivs, inte har potenti¬alen att skapa en långsiktig tillväxt. Svårigheten med att förändra denna negativa struktur tyder på att problemet är de interna strukturella förhållandena och nutida handelshinder, inte endast det koloniala arvet även om detta säkert påverkat de förstnämnda.},
 author    = {Nilsson, Filip},
 keyword   = {ekonomisk tillväxt,handel,Västafrika,kolonialismen,bytesvillkor.,Social and economic history,Ekonomisk och social historia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från Timbuktu till Lomé - en studie av kolonialismens effekter på handeln och förutsättningarna för tillväxt i Västafrika},
 year     = {2006},
}