Advanced

ERP som byråkrat och manipulatör - En resa genom olika systemroller

Strand, Gunnar and Tobisson, Peter (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Affärssystem eller ERP-system representerar ett nytt sätt att se på informationssystem inom organisationer och de utmaningar som de innebär vid implementation kan få ödesdigra konsekvenser. Med tanke på de risker och möjligheter ett ERP-system innebär är behovet av framgångsmodeller stort. Vår studie och den framgångsmodell vi vill presentera baseras på en aktör-nätverk-teori där vi ser systemet som en aktör inom den organisation vilken det påverkar. Genom att identifiera systemet och den roll systemet har inom en organisation kan vi lättare förstå utvecklingen och nyttan av systemet, det vi brukar kalla implementationen av ett system. Vi har dock konstaterat att denna process inte har något tydligt slut och benämner den därför ERP-resan... (More)
Affärssystem eller ERP-system representerar ett nytt sätt att se på informationssystem inom organisationer och de utmaningar som de innebär vid implementation kan få ödesdigra konsekvenser. Med tanke på de risker och möjligheter ett ERP-system innebär är behovet av framgångsmodeller stort. Vår studie och den framgångsmodell vi vill presentera baseras på en aktör-nätverk-teori där vi ser systemet som en aktör inom den organisation vilken det påverkar. Genom att identifiera systemet och den roll systemet har inom en organisation kan vi lättare förstå utvecklingen och nyttan av systemet, det vi brukar kalla implementationen av ett system. Vi har dock konstaterat att denna process inte har något tydligt slut och benämner den därför ERP-resan för att skilja mot tidigare begrepp. Rapporten syftar till att etablera sambandet mellan användande och nytta i denna resa och presentera ett användbart ramverk för framgång baserat på detta samband. Vi ser på användande som den roll systemet tar i organisationen, exempelvis en byråkrat som upprätthåller regler. Studien bestod av en första enkätundersökning vilken slog fast det positiva sambandet mellan användande och nytta. Utifrån de resultat som erhölls i denna kvantitativa del minskade bredden på studieobjekt allteftersom vi utförde en mer djupgående studie för att undersöka den process i vilken nytta uppnås som en effekt av en förändring i användande. Vi kunde se att ERP-resan är en ständigt pågående förändringsprocess där användningen av ett system förändras. För att åstadkomma detta används inlärning som det huvudsakliga förändringsverktyget. Resan delas upp i ett antal sekventiella steg där varje nivå innebär en ökad nytta som en följd av en förändrad roll för systemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strand, Gunnar and Tobisson, Peter
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisatoriskt lärande, ERP, SAP, aktör-nätverk-teori (ANT), framgångsmodell, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1337973
date added to LUP
2006-06-21
date last changed
2010-08-03 10:49:20
@misc{1337973,
 abstract   = {Affärssystem eller ERP-system representerar ett nytt sätt att se på informationssystem inom organisationer och de utmaningar som de innebär vid implementation kan få ödesdigra konsekvenser. Med tanke på de risker och möjligheter ett ERP-system innebär är behovet av framgångsmodeller stort. Vår studie och den framgångsmodell vi vill presentera baseras på en aktör-nätverk-teori där vi ser systemet som en aktör inom den organisation vilken det påverkar. Genom att identifiera systemet och den roll systemet har inom en organisation kan vi lättare förstå utvecklingen och nyttan av systemet, det vi brukar kalla implementationen av ett system. Vi har dock konstaterat att denna process inte har något tydligt slut och benämner den därför ERP-resan för att skilja mot tidigare begrepp. Rapporten syftar till att etablera sambandet mellan användande och nytta i denna resa och presentera ett användbart ramverk för framgång baserat på detta samband. Vi ser på användande som den roll systemet tar i organisationen, exempelvis en byråkrat som upprätthåller regler. Studien bestod av en första enkätundersökning vilken slog fast det positiva sambandet mellan användande och nytta. Utifrån de resultat som erhölls i denna kvantitativa del minskade bredden på studieobjekt allteftersom vi utförde en mer djupgående studie för att undersöka den process i vilken nytta uppnås som en effekt av en förändring i användande. Vi kunde se att ERP-resan är en ständigt pågående förändringsprocess där användningen av ett system förändras. För att åstadkomma detta används inlärning som det huvudsakliga förändringsverktyget. Resan delas upp i ett antal sekventiella steg där varje nivå innebär en ökad nytta som en följd av en förändrad roll för systemet.},
 author    = {Strand, Gunnar and Tobisson, Peter},
 keyword   = {organisatoriskt lärande,ERP,SAP,aktör-nätverk-teori (ANT),framgångsmodell,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {ERP som byråkrat och manipulatör - En resa genom olika systemroller},
 year     = {2006},
}