Advanced

MDI i mobiltelefoner - En komparativ studie av tre gränssnitt

Edling Andersson, Martin (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
I denna komparativa studie av användbarhet undersöktes telefonerna Sony Ericsson T630, Simens S65 och Nokia 6230 för att kunna se vilka felassociationer deras respektive gränssnitt ger upphov till. Studien är gjord därför att jag fann de metoder för att studera gränssnitt i mobiltelefoner jag kommit i kontakt med fokuserade alltför mycket på effektivitetsaspekten av användbarhet. Metoderna var inriktade på vana användare och för studier av människor med relativt liten erfarenhet var de obrukbara. Under arbetet har en ny metod för studier av denna typ tagits fram med fokus på ändamålsenlighets-aspekten av ISO 9241-11. Jag har undersökt hur väl sju medelålders personer klarat av de olika gränssnitten och kartlagt deras tidigare... (More)
I denna komparativa studie av användbarhet undersöktes telefonerna Sony Ericsson T630, Simens S65 och Nokia 6230 för att kunna se vilka felassociationer deras respektive gränssnitt ger upphov till. Studien är gjord därför att jag fann de metoder för att studera gränssnitt i mobiltelefoner jag kommit i kontakt med fokuserade alltför mycket på effektivitetsaspekten av användbarhet. Metoderna var inriktade på vana användare och för studier av människor med relativt liten erfarenhet var de obrukbara. Under arbetet har en ny metod för studier av denna typ tagits fram med fokus på ändamålsenlighets-aspekten av ISO 9241-11. Jag har undersökt hur väl sju medelålders personer klarat av de olika gränssnitten och kartlagt deras tidigare mobiltelefonvanor. Undersökningen har genomförts med frågeformulär och inspelning av hur försökspersonerna löst ett antal uppgifter, representativa för alldagligt användande, på telefonerna. Resultatet av studien visar att telefonerna skiljde sig åt markant i vilka felassociationer de gav upp-hov till och att detta inte korrelerade med telefonernas komplexitetsnivå. Resultaten visar på att den framarbetade metoden lämpade sig väl för det tänkta ändamålet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edling Andersson, Martin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
MDI, användbarhet, mobiltelefoni, HCI, Människa-datorinteraktion, gränssnitt, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1338021
date added to LUP
2006-11-08
date last changed
2010-08-03 10:49:28
@misc{1338021,
 abstract   = {I denna komparativa studie av användbarhet undersöktes telefonerna Sony Ericsson T630, Simens S65 och Nokia 6230 för att kunna se vilka felassociationer deras respektive gränssnitt ger upphov till. Studien är gjord därför att jag fann de metoder för att studera gränssnitt i mobiltelefoner jag kommit i kontakt med fokuserade alltför mycket på effektivitetsaspekten av användbarhet. Metoderna var inriktade på vana användare och för studier av människor med relativt liten erfarenhet var de obrukbara. Under arbetet har en ny metod för studier av denna typ tagits fram med fokus på ändamålsenlighets-aspekten av ISO 9241-11. Jag har undersökt hur väl sju medelålders personer klarat av de olika gränssnitten och kartlagt deras tidigare mobiltelefonvanor. Undersökningen har genomförts med frågeformulär och inspelning av hur försökspersonerna löst ett antal uppgifter, representativa för alldagligt användande, på telefonerna. Resultatet av studien visar att telefonerna skiljde sig åt markant i vilka felassociationer de gav upp-hov till och att detta inte korrelerade med telefonernas komplexitetsnivå. Resultaten visar på att den framarbetade metoden lämpade sig väl för det tänkta ändamålet.},
 author    = {Edling Andersson, Martin},
 keyword   = {MDI,användbarhet,mobiltelefoni,HCI,Människa-datorinteraktion,gränssnitt,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {MDI i mobiltelefoner - En komparativ studie av tre gränssnitt},
 year     = {2006},
}