Advanced

Egalitarism och ekonomisk tillväxt - en komparativ studie av fem sydostasiatiska länder

Lundberg, Daniel and Almén, Magnus (2005)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen studerar sambandet mellan egalitarism och tillväxt i fem sydostasiatiska länder under fyra decennier från 1960-talet och framåt. Egalitarism operationaliseras med Gini-koefficienten samt andel absolut fattiga i befolkningen. Uppsatsen behandlar även hur statens autonomi och sociokulturell påverkar ekonomisk tillväxt. En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod används. Teorier är hämtade från både nationalekonomi och ekonomisk historia. Slutsatsen är att sambandet mellan Gini-koefficient och ekonomisk tillväxt är tvetydigt medan sambandet mellan andel absolut fattiga och ekonomisk tillväxt är tydligare. Också sambandet mellan statens autonomi och sociokulturell sammanhållning och ekonomisk tillväxt är tydligt.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338041,
 abstract   = {Den här uppsatsen studerar sambandet mellan egalitarism och tillväxt i fem sydostasiatiska länder under fyra decennier från 1960-talet och framåt. Egalitarism operationaliseras med Gini-koefficienten samt andel absolut fattiga i befolkningen. Uppsatsen behandlar även hur statens autonomi och sociokulturell påverkar ekonomisk tillväxt. En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod används. Teorier är hämtade från både nationalekonomi och ekonomisk historia. Slutsatsen är att sambandet mellan Gini-koefficient och ekonomisk tillväxt är tvetydigt medan sambandet mellan andel absolut fattiga och ekonomisk tillväxt är tydligare. Också sambandet mellan statens autonomi och sociokulturell sammanhållning och ekonomisk tillväxt är tydligt.},
 author    = {Lundberg, Daniel and Almén, Magnus},
 keyword   = {egalitarism,ekonomisk tillväxt,statens autonomi,sociokulturell sammanhållning,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Egalitarism och ekonomisk tillväxt - en komparativ studie av fem sydostasiatiska länder},
 year     = {2005},
}