Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Har den ökade europeiska integrationen medfört en högre korrelation mellan de europeiska börserna under perioden 1993-2004?

Nordenskjöld, Sofia and Johansson, Sandra (2004)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en ökad korrelation mellan de europeiska börserna, både som medlemmar i EU och EMU. Då USA länge varit en ledande världsekonomi vill vi undersöka om dess inverkan på de europeiska börserna har förändrats. Metod: Vi har utifrån olika börsers dagliga avkastningar beräknat det månatliga medelvärdet och korrelationen. Resultaten har vi sedan jämfört för att finna samvariation. För att kunna se om korrelationerna skiljer sig åt har vi beräknat konfidensintervall. Slutsats: Korrelationen mellan samtliga länders börser i vår studie är hög. Vi kan däremot inte statistiskt säkerhetsställa om korrelationen är högre mellan EU-länder än vad den är gentemot USA. Ett samband mellan utvecklingen på... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en ökad korrelation mellan de europeiska börserna, både som medlemmar i EU och EMU. Då USA länge varit en ledande världsekonomi vill vi undersöka om dess inverkan på de europeiska börserna har förändrats. Metod: Vi har utifrån olika börsers dagliga avkastningar beräknat det månatliga medelvärdet och korrelationen. Resultaten har vi sedan jämfört för att finna samvariation. För att kunna se om korrelationerna skiljer sig åt har vi beräknat konfidensintervall. Slutsats: Korrelationen mellan samtliga länders börser i vår studie är hög. Vi kan däremot inte statistiskt säkerhetsställa om korrelationen är högre mellan EU-länder än vad den är gentemot USA. Ett samband mellan utvecklingen på länders börser kan uttydas vid inträffande av stora internationella händelser då indexet går i samma riktning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338051,
 abstract   = {{Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en ökad korrelation mellan de europeiska börserna, både som medlemmar i EU och EMU. Då USA länge varit en ledande världsekonomi vill vi undersöka om dess inverkan på de europeiska börserna har förändrats. Metod: Vi har utifrån olika börsers dagliga avkastningar beräknat det månatliga medelvärdet och korrelationen. Resultaten har vi sedan jämfört för att finna samvariation. För att kunna se om korrelationerna skiljer sig åt har vi beräknat konfidensintervall. Slutsats: Korrelationen mellan samtliga länders börser i vår studie är hög. Vi kan däremot inte statistiskt säkerhetsställa om korrelationen är högre mellan EU-länder än vad den är gentemot USA. Ett samband mellan utvecklingen på länders börser kan uttydas vid inträffande av stora internationella händelser då indexet går i samma riktning.}},
 author    = {{Nordenskjöld, Sofia and Johansson, Sandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Har den ökade europeiska integrationen medfört en högre korrelation mellan de europeiska börserna under perioden 1993-2004?}},
 year     = {{2004}},
}