Advanced

Naturresurser och statlig konsumtion -en interaktion som kan leda till resursfällan

Colnerud Granström, Sigrid (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att, med hjälp av ett urval tillväxtvariabler, analysera hur det kommer sig att länder rika på naturresurser generellt uppvisar lägre tillväxt än länder som saknar naturtillgångar. Fenomenet brukar benämnas ”the Resource Curse”, eller ”resursfällan” som det här kommer kallas. Utmärkande för denna studie är att jag valt att analysera hur variablen statlig konsumtion interagerar med naturresurstillgången i landet och hur denna interaktion kan leda till att länderna i analysen fastnar i resursfällan.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338060,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att, med hjälp av ett urval tillväxtvariabler, analysera hur det kommer sig att länder rika på naturresurser generellt uppvisar lägre tillväxt än länder som saknar naturtillgångar. Fenomenet brukar benämnas ”the Resource Curse”, eller ”resursfällan” som det här kommer kallas. Utmärkande för denna studie är att jag valt att analysera hur variablen statlig konsumtion interagerar med naturresurstillgången i landet och hur denna interaktion kan leda till att länderna i analysen fastnar i resursfällan.},
 author    = {Colnerud Granström, Sigrid},
 keyword   = {Tillväxt,resorce curse,naturresurser,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Naturresurser och statlig konsumtion -en interaktion som kan leda till resursfällan},
 year     = {2008},
}