Advanced

Hälsoekonomiska utvärderingar i svenska läkemedelskommittéer - Attityder och användning

Eriksson, Jennifer (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Lagen om läkemedelskommittéer infördes den 1 januari 1997 och innebär att det i varje landsting ska finnas minst en läkemedelskommitté. Syftet med kommittéernas verksamhet är att verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning, grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gör kommittéerna genom att rekommendera läkemedel till en så kallad baslista. I denna uppsats görs en enkätstudie av kommittéernas attityder till och användning av hälsoekonomiska utvärderingar vid dessa rekommendationer. För att få en uppfattning om detta har en representant från varje kommitté i Sverige svarat på frågor som berör beslutskriterier, informationskällor, utbildning samt attityder till och användning av utvärderingars resultat.... (More)
Lagen om läkemedelskommittéer infördes den 1 januari 1997 och innebär att det i varje landsting ska finnas minst en läkemedelskommitté. Syftet med kommittéernas verksamhet är att verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning, grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gör kommittéerna genom att rekommendera läkemedel till en så kallad baslista. I denna uppsats görs en enkätstudie av kommittéernas attityder till och användning av hälsoekonomiska utvärderingar vid dessa rekommendationer. För att få en uppfattning om detta har en representant från varje kommitté i Sverige svarat på frågor som berör beslutskriterier, informationskällor, utbildning samt attityder till och användning av utvärderingars resultat. Resultatet visar att 70 procent av kommittéerna använder hälsoekonomiska utvärderingar som beslutsunderlag, men i varierande utsträckning. Kommittéerna menar att utvärderingarnas metodologiska brister och läkemedelsindustrins starka inflytande är en stor orsak till att utvärderingarna inte används i högre utsträckning, men att mer utbildning och utvärderingar som tillhandahålls av svenska myndigheter skulle öka användningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338101,
 abstract   = {Lagen om läkemedelskommittéer infördes den 1 januari 1997 och innebär att det i varje landsting ska finnas minst en läkemedelskommitté. Syftet med kommittéernas verksamhet är att verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning, grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gör kommittéerna genom att rekommendera läkemedel till en så kallad baslista. I denna uppsats görs en enkätstudie av kommittéernas attityder till och användning av hälsoekonomiska utvärderingar vid dessa rekommendationer. För att få en uppfattning om detta har en representant från varje kommitté i Sverige svarat på frågor som berör beslutskriterier, informationskällor, utbildning samt attityder till och användning av utvärderingars resultat. Resultatet visar att 70 procent av kommittéerna använder hälsoekonomiska utvärderingar som beslutsunderlag, men i varierande utsträckning. Kommittéerna menar att utvärderingarnas metodologiska brister och läkemedelsindustrins starka inflytande är en stor orsak till att utvärderingarna inte används i högre utsträckning, men att mer utbildning och utvärderingar som tillhandahålls av svenska myndigheter skulle öka användningen.},
 author    = {Eriksson, Jennifer},
 keyword   = {beslutsprocess,läkemedelskommittéer,hälsoekonomiska utvärderingar,terapirekommendationer,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsoekonomiska utvärderingar i svenska läkemedelskommittéer - Attityder och användning},
 year     = {2006},
}