Advanced

Webbaserade ERP-system - Ramverk för utvärdering

Bertilsson, Per and Edlund, Carl (2008)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
För att skapa en större konkurrenskraft och hantera det allt hårdare affärsklimatet väljer många företag idag att implementera Enterprise Resource Planning (ERP) system, dessa heltäckande affärssystem integrerar alla verksamhetens delar med en gemensam databas och skapar nya möjligheter. För att kunna utvärdera vilken nytta en organisation får av ett sådant system behövs det lämpliga analytiska ramverk. Trots att det finns ramverk för denna typ av utvärdering, råder brist på lämpliga utvärderingsverktyg. En ny utveckling på marknaden för dessa system är webbaserade ERP-system. Systemet köps istället som en tjänst, där systemet finns på en server hos tjänsteleverantören. Istället för att systemet är installerat lokalt, ansluter man till... (More)
För att skapa en större konkurrenskraft och hantera det allt hårdare affärsklimatet väljer många företag idag att implementera Enterprise Resource Planning (ERP) system, dessa heltäckande affärssystem integrerar alla verksamhetens delar med en gemensam databas och skapar nya möjligheter. För att kunna utvärdera vilken nytta en organisation får av ett sådant system behövs det lämpliga analytiska ramverk. Trots att det finns ramverk för denna typ av utvärdering, råder brist på lämpliga utvärderingsverktyg. En ny utveckling på marknaden för dessa system är webbaserade ERP-system. Systemet köps istället som en tjänst, där systemet finns på en server hos tjänsteleverantören. Istället för att systemet är installerat lokalt, ansluter man till systemet via Internet. Då det finns en möjlighet att dessa system bidrar med nyttor som ett traditionellt ERP-system inte gör, finns det en risk att de existerande ramverken inte är tillämpningsbara för utvärdering av webbaserade ERP-systems nytta. Vårt syfte med denna uppsats är således att förbättra kunskapen om
webbaserade ERP-systems nytta, samt utveckla existerande ramverks användbarhet för att utvärdera webbaserade ERP-system. För denna studie valdes ett av de befintliga ramverken, ERP-ScoreCard, som studieobjekt. För att studera vilka nyttor webbaserade ERP-system medför och hur användbara befintliga ramverk är för utvärdera dessa, gjordes intervjuer med två användarorganisationer och en leverantörsorganisation. Studien visade att flera nyttor är gemensamma för webbaserade och traditionella system. Det identifierades dock nyttor, som inte är representerade i de befintliga ramverken. Således föreslår denna uppsats en utveckling och revidering av existerande ramverk för att förbättra användbarheten på webbaserade ERP-system, vilket exemplifieras med ERP-ScoreCard. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bertilsson, Per and Edlund, Carl
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nytta, Enterprise Resource planning, Webbaserade ERP-system, ERP-ScoreCard, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1338105
date added to LUP
2008-06-28
date last changed
2010-08-03 10:51:52
@misc{1338105,
 abstract   = {För att skapa en större konkurrenskraft och hantera det allt hårdare affärsklimatet väljer många företag idag att implementera Enterprise Resource Planning (ERP) system, dessa heltäckande affärssystem integrerar alla verksamhetens delar med en gemensam databas och skapar nya möjligheter. För att kunna utvärdera vilken nytta en organisation får av ett sådant system behövs det lämpliga analytiska ramverk. Trots att det finns ramverk för denna typ av utvärdering, råder brist på lämpliga utvärderingsverktyg. En ny utveckling på marknaden för dessa system är webbaserade ERP-system. Systemet köps istället som en tjänst, där systemet finns på en server hos tjänsteleverantören. Istället för att systemet är installerat lokalt, ansluter man till systemet via Internet. Då det finns en möjlighet att dessa system bidrar med nyttor som ett traditionellt ERP-system inte gör, finns det en risk att de existerande ramverken inte är tillämpningsbara för utvärdering av webbaserade ERP-systems nytta. Vårt syfte med denna uppsats är således att förbättra kunskapen om
webbaserade ERP-systems nytta, samt utveckla existerande ramverks användbarhet för att utvärdera webbaserade ERP-system. För denna studie valdes ett av de befintliga ramverken, ERP-ScoreCard, som studieobjekt. För att studera vilka nyttor webbaserade ERP-system medför och hur användbara befintliga ramverk är för utvärdera dessa, gjordes intervjuer med två användarorganisationer och en leverantörsorganisation. Studien visade att flera nyttor är gemensamma för webbaserade och traditionella system. Det identifierades dock nyttor, som inte är representerade i de befintliga ramverken. Således föreslår denna uppsats en utveckling och revidering av existerande ramverk för att förbättra användbarheten på webbaserade ERP-system, vilket exemplifieras med ERP-ScoreCard.},
 author    = {Bertilsson, Per and Edlund, Carl},
 keyword   = {nytta,Enterprise Resource planning,Webbaserade ERP-system,ERP-ScoreCard,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Webbaserade ERP-system - Ramverk för utvärdering},
 year     = {2008},
}