Advanced

Uppsägning på grund av arbetsbrist - Ett arbetsmiljöproblem?

Fransson, Martina (2009)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
I takt med allt mer ”slimmade” organisationer och ökade ekonomiska krav på företagen ställs det dessutom högre krav på de anställda. De senaste månadernas ekonomiska kriser över världen har dessutom lett till att många sägs upp från sina arbetsplatser, men vad händer med dem som blir kvar på arbetsplatsen? Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om konsekvenserna av uppsägning på grund av arbetsbrist blir ett arbetsmiljöproblem för de anställda som blir kvar på en arbetsplats efter en massuppsägning. Anledningen till att jag har valt att skriva den här uppsatsen är att jag är intresserad av frågor om arbetsmiljö och hur anställda påverkas av en ökad arbetsbelastning och vilka faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Jag... (More)
I takt med allt mer ”slimmade” organisationer och ökade ekonomiska krav på företagen ställs det dessutom högre krav på de anställda. De senaste månadernas ekonomiska kriser över världen har dessutom lett till att många sägs upp från sina arbetsplatser, men vad händer med dem som blir kvar på arbetsplatsen? Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om konsekvenserna av uppsägning på grund av arbetsbrist blir ett arbetsmiljöproblem för de anställda som blir kvar på en arbetsplats efter en massuppsägning. Anledningen till att jag har valt att skriva den här uppsatsen är att jag är intresserad av frågor om arbetsmiljö och hur anställda påverkas av en ökad arbetsbelastning och vilka faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Jag har valt att ta med delar av lagen om anställningsskydd och arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag har också tagit med intervjuer med två anställda som varit i en situation där de har varit kvar på en arbetsplats efter en massuppsägning. Det som är genomgripande i den litteratur jag använt i min uppsats är att det finns ett visst antal faktorer som har visat sig ha störst betydelse för upplevelserna av den psykosociala arbetsmiljön och för hur de anställda på en arbetsplats mår. Dessa faktorer är egenkontroll och inflytande, en positiv arbetsledning, stimulans från själva arbetet, god arbetsgemenskap samt optimal arbetsbelastning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson, Martina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Uppsägning, systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljö, arbetsmiljölagen, Arbetsbrist, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1338152
date added to LUP
2009-01-26 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:03
@misc{1338152,
 abstract   = {I takt med allt mer ”slimmade” organisationer och ökade ekonomiska krav på företagen ställs det dessutom högre krav på de anställda. De senaste månadernas ekonomiska kriser över världen har dessutom lett till att många sägs upp från sina arbetsplatser, men vad händer med dem som blir kvar på arbetsplatsen? Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om konsekvenserna av uppsägning på grund av arbetsbrist blir ett arbetsmiljöproblem för de anställda som blir kvar på en arbetsplats efter en massuppsägning. Anledningen till att jag har valt att skriva den här uppsatsen är att jag är intresserad av frågor om arbetsmiljö och hur anställda påverkas av en ökad arbetsbelastning och vilka faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Jag har valt att ta med delar av lagen om anställningsskydd och arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag har också tagit med intervjuer med två anställda som varit i en situation där de har varit kvar på en arbetsplats efter en massuppsägning. Det som är genomgripande i den litteratur jag använt i min uppsats är att det finns ett visst antal faktorer som har visat sig ha störst betydelse för upplevelserna av den psykosociala arbetsmiljön och för hur de anställda på en arbetsplats mår. Dessa faktorer är egenkontroll och inflytande, en positiv arbetsledning, stimulans från själva arbetet, god arbetsgemenskap samt optimal arbetsbelastning.},
 author    = {Fransson, Martina},
 keyword   = {Uppsägning,systematiskt arbetsmiljöarbete,Arbetsmiljö,arbetsmiljölagen,Arbetsbrist,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppsägning på grund av arbetsbrist - Ett arbetsmiljöproblem?},
 year     = {2009},
}